Savpalme

Revideret: 03.03.2023

Indledning 

Drogen består af ekstrakt af frugten af savpalme (Serenoa repens). Aktive indholdsstoffer kendes ikke, men man diskuterer om effekten kan være via en anti-inflammatorisk mekanisme og/eller via antiøstrogen og/eller antiandrogen effekt. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til lindring af vandladningsbesvær pga. lettere benign prostatahyperplasi, når læge har udelukket anden årsag til sygdommen. 

 

Evidens for virkning 

Der er nogen evidens for effekt på den godkendte anvendelse. 

 

En metaanalyse af 17 kontrollerede studier fra 2013 viste ingen effekt af ekstrakt af savpalme sammenlignet med placebo på selvrapporterede symptomer som følge af benign prostatahyperplasi (2142). Der var heller ingen effekt på nykturifrekvens eller urinflow. Analysen inkluderede forskellige ekstrakter af savpalme, hvorfor man må formode, at doseringen af eventuelle virksomme indholdsstoffer har været varierende. 

 

En nyere meta-analyse fra 2018 (5860) der focuserer på et bestemt hexan baseret extract, Perminox, inkluderende 27 studier, hvoraf 15 var randomiserede kontrollerede studier, og 12 studier var observationelle inkluderende i alt 5.800 mænd viser imidlertid reduceret nykturifrekvens og øget urinflow. Og Perminox var sammenlignelig med alpha-blokade, når man vurderede via det Internationale Prostata Symptom Index. Produktet var vel tolereret, således var der ingen påvirkning af sexualfunktionen, og Perminox blev anbefalet til langtidsbehandling. Et review fra 2022, der inkluderer 6 artikler anbefaler endvidere kombinationen alpha-blokade og Perminox, idet der konkluderes, at Perminox bidrager til at hæmme betændelsen i prostatavævet og ad den vej får muskulaturen til at slappe af - en effekt der så yderligere kan forbedres af alpha-blokade (5861)

 

Interaktioner 

Som følge af ekstraktets mulige hormonelle aktivitet kan det ikke udelukkes at drogen kan interferere med østrogen-/androgenbehandling. Der dog i kliniske studier ikke rapporteret interaktioner ej heller ændringer i sexualfunktionen. 

 

Bivirkninger 

Der er sjældne rapporter om uro i maven. Det vides ikke hvordan kvinder og børn vil reagere på savpalme, da planten kun er testet på mænd.  

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han tager savpalme i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

Præparat beskrivelse af Prostatan og Sabalin på Medicin.dk 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en database, der indeholder produktresuméer for alle registrerede naturlægemidler

Referencer

5861. De Nunzio C, Salonia A, Gacci M et al. The Role of Combination Therapy with α-Blockers and Hexanic Extract of Serenoa repens in the Treatment of LUTS/BPH. J Clin Med. 2022; 11(23):7169, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36498751/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

5860. Vela-Naverrete R, Alcacar A, Rodriques-Antolin A et al. Efficacy and safety of a hexanic extract of Serenoa repens (Permixon® ) for the treatment of lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia (LUTS/BPH): systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials and observational studies. BJU Int. 2018; 122(6):1049-65, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29694707/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

2142. MacDonald R, Tacklind JW, Rutks I et al. Serenoa repens monotherapy for benign prostatic hyperplasia (BPH): an updated Cochrane systemic review. BJU Int. 2012; 109:1756-61, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22551330 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
Gå til toppen af siden...