Tranebær

Revideret: 03.03.2023

Indledning 

Tranebær omfatter forskellige arter, bl.a. amerikansk tranebær (Vaccinium macrocarpon) og europæisk tranebær (Vaccinium oxycoccus). Tranebær har - især i form af saft - været brugt i årtier mod urinvejsinfektion. In vitro-undersøgelser har vist, at tranebærsaft kan hæmme patogene bakteriers evne til at adhærere til urotelceller, som menes at være en forudsætning for udvikling af infektion. De aktive indholdsstoffer i tranebær (hvad angår adhæsionshæmningen af E. coli) synes at være fructose og/eller proanthocyanidin (PAC). Den mindste effektive dosis er ukendt, men er formentlig svarende til 300 ml saft om dagen, svarende til omkring 35 mg PAC. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere, recidiverende urinvejsinfektioner. 

 

Evidens for virkning 

Der er rimelig evidens for effekt på den godkendte anvendelse hvad angår raske kvinder og børn især hvad angår forebyggelseseffekten. 

 

Flere metaanalyser omfattende randomiserede studier har vist nedsat risiko for urinvejsinfektion hos patienter med øget risiko for infektion, herunder kvinder med recidiverende urinvejsinfektion (2148) (2149) (4581). De inkluderede undersøgelser var generelt små og af ringe videnskabelig kvalitet. Der var statistisk heterogenicitet blandt de inkluderede studier, og signifikans syntes kun at kunne opnås ved eksklusion af studier, der især bidrog til heterogeniciteten. Via meta-analyse fra 2019 kan det dog konkluderes, at tranebær beskytter raske ikke gravide kvinder og børn mod urinvejsinfektion - hvorimod der savnes yderligere evidens på om produktet gavner gravide og plejehjemsbeboere (5868). Den seneste meta-analyse (2021) synes at støtte iagttagelserne fra 2019 (5869). Et væsentligt problem er, at dosis i mange af undersøgelserne ikke er standardiseret mht. aktivt indholdsstof (PAC) PAC indholdet kan nemlig variere meget, bl.a. mellem forskellige arter og hvornår på året der er høstet (2175)

 

Bivirkninger 

Kapsler med koncentrat af tranebær har et højt indhold af oxalat, som formodes at kunne øge risikoen for stendannelse i urinvejene hos patienter med stenanamnese. 

 

Interaktioner 

Det er sandsynligt, at tranebær kan hæmme aktiviteten af lægemiddelmetaboliserende enzymer i leveren (CYP2C9) og dermed øge virkningen af en række lægemidler, bl.a. warfarin, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager tranebær i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

Præparat beskrivelse af VitaCare Femicare på Medicin.dk 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en database, der indeholder produktresuméer for alle registrerede naturlægemidler

Referencer

5869. Xia JY, Yang C, Xu DF et al. Consumption of cranberry as adjuvant therapy for urinary tract infections in susceptible populations: A systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. PLoS One. 2021; 16(9), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34473789/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

5868. Chen O, Mah E and Liska D. Effect of Cranberry on Urinary Tract Infection Risk: A Meta-Analyses (P06-116-19). Curr Dev Nutr. 2019; 3(1):116-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6576252/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

4581. Fu Z, Liska D, Talan D et al. Cranberry Reduces the Risk of Urinary Tract Infection Recurrence in Otherwise Healthy Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr. 2017; 147:2282-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29046404 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2175. Davidson E, Zimmermann BF, Jungfer E, et al. Prevention of Urinary Tract Infections with Vaccinium Products. Phytother Res. 2014; 28:465-70, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23922238 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2148. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2012, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076891 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2149. Wang CH, Fang CC, Chen NC et al. Cranberry-containing products for prevention of urinary tract infections in susceptible populations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 2012; 172:988-96, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22777630 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
Gå til toppen af siden...