Ginkgo

Revideret: 01.07.2019

Indledning 

Ekstrakt af tempeltræets (Ginkgo biloba) blade indeholder polyphenoler (ginkgoflavonglykosider) og terpentrilaktoner, som måske er de aktive indholdsstoffer, der bl.a. menes at kunne forbedre vævsperfusionen. 

 

Anvendelse 

  • Naturlægemiddel ved længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker, hvor læge har udelukket anden tilgrundliggende sygdom.
  • Naturlægemiddel ved længerevarende svimmelhed og øresusen hos ældre, hvor læge har udelukket anden tilgrundliggende sygdom.
  • Naturlægemiddel ved tendens til kolde hænder og fødder samt ved gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).

 

Evidens for virkning 

Der er god evidens for effekt på kognitive funktioner hos personer med demens og ved claudicatio, medens der er utilstrækkelig evidens for effekt ved tinnitus og svimmelhed. 

 

En gennemgang af 12 publicerede metaanalyser af placebokontrollerede undersøgelser viste sammenfattende, at ginkgo biloba i nogen grad kan bedre kognitive funktioner og almindelig daglig levevis (ADL) hos patienter med demens, herunder Alzheimers sygdom, i en daglig dosis på 240 mg efter mindst 5 måneders behandling. I metaanalyserne beskrives den videnskabelige kvalitet af de inkluderede undersøgelser dog samlet set som ringe (4552). Der er ikke evidens for, at ginkgo kan bedre kognitive funktioner hos raske personer (2118), eller at langvarig indtagelse af drogen (i op til 6 år) kan forebygge eller forsinke en aftagende kognitiv funktion, herunder risiko for udvikling af Alzheimers sygdom, hos ældre med initial normal eller let nedsat kognitiv funktion (4550).

En metaanalyse af 11 kontrollerede undersøgelser viste en marginalt øget smertefri gangdistance ved claudicatio intermittens på 65 meter ved brug af ginkgo sammenlignet med placebo (2119)

 

En metaanalyse af 5 randomiserede undersøgelser kunne påvise en mindre, men klinisk relevant bedring af tinnitus og svimmelhed hos patienter med demens efter 6 måneders behandling med standardiseret præparat i dosis på 240 mg daglig sammenlignet med placebo. Inkluderede undersøgelser var dog heterogene, sponsoreret af samme lægemiddelproducent og inkluderede få personer (4551)

 

Bivirkninger
Ginkgoflavonglykosider hæmmer blodpladeaktiverende faktor og har i sjældne tilfælde givet anledning til blødning - mest i form af næseblødning og i enkelte tilfælde intrakraniel hæmoragi. 

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager ginkgo i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

4550. Butler M, Nelson VA, Davila H et al. Over-the-Counter Supplement Interventions to Prevent Cognitive Decline, Mild Cognitive Impairment, and Clinical Alzheimer-Type Dementia: A Systematic Review. Ann Intern Med. 2018; 168(1):52-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29255909 (Lokaliseret 3. juli 2019)

 

4551. Spiegel, Kalla R, Mantokoudis et al. Ginkgo biloba extract EGb 761® alleviates neurosensory symptoms in patients with dementia: a meta-analysis of treatment effects on tinnitus and dizziness in randomized, placebo-controlled trials. Clin Interv Aging. 2018; 13:1121-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29942120 (Lokaliseret 3. juli 2019)

 

4552. Yuan Q, Wang CW, Shi J et al. Effects of Ginkgo biloba on dementia: An overview of systematic reviews. J Ethnopharmacol. 2017; 195:1-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27940086 (Lokaliseret 1. juli 2019)

 

2119. Nicolaï SP, Kruidenier LM, Bendermacher BL et al. Ginkgo biloba for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744597 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2118. Laws KR, Sweetnam H, Kondel TK. Is Ginkgo biloba a cognitive enhancer in healthy individuals? A meta-analysis. Hum Psychopharmacol. 2012; 27:527-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23001963 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...