Vitaminer

A11

Revideret: 07.07.2021

Vitaminer er betegnelsen for en gruppe stoffer, som organismen ikke selv kan syntetisere, og som derfor i beskedne mængder må tilføres gennem kosten. Raske menneskers vitaminbehov er med få undtagelser (vitamin D) opfyldt gennem en alsidig og varieret kost.
Vitaminer opdeles i de fedtopløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) samt de vandopløselige (C- og B-vitamin).
Vitaminmangeltilstande kan forekomme ved utilstrækkelig indtagelse (sygdom, ensidig kost), nedsat intestinal absorption (kronisk diarré, steatoré), nedsat udnyttelse (kroniske lever- og nyresygdomme), øget behov (hyperkatabolisme) og ved en kombination af disse faktorer. 

Anbefalede daglige vitaminbehov

Tabellen angiver det anbefalede daglige behov samt de nedre og øvre grænser for indtagelse af vitaminer for raske voksne (2318). Den anbefalede indtagelse er højere end behovet, fordi der er indbygget en sikkerhedsfaktor.
Længere tids indtagelse under den nedre eller over den øvre grænse øger risikoen for henholdsvis mangelsymptomer og toksiske virkninger. 


Tabel 1. Oversigt over det daglige anbefalede behov og de nedre og øvre grænser for indtagelse af vitaminer for raske voksne 

Vitamin  

Anbefalet dagligt behov  

Nedre grænse  

Øvre grænse  

Vitamin A

Kvinder: 700 mikrogram 

Gravide: 800 mikrogram 

Ammende: 1.100 mikrogram
Mænd: 900 mikrogram 

Børn 10-13 år: 600 mikrogram 

Børn 6-9 år: 400 mikrogram 

Børn 2-5 år: 350 mikrogram 

Kvinder: 400 mikrogram
Mænd: 500 mikrogram 

3.000 mikrogram 

Postmenopausale kvinder: 1.500 mikrogram 

Vitamin D 

< 75 år: 10 mikrogram 

> 75 år: 20 mikrogram 

2,5 mikrogram 

< 75 år: 100 mikrogram
> 75 år: 50 mikrogram 

Vitamin E 

Kvinder: 6 mg
Mænd: 8 mg  

4 mg 

300 mg 

Thiamin 

1,2 mg 

0,6 mg 

Ukendt 

Riboflavin 

1,4 mg 

0,8 mg 

Ukendt 

Niacin 

15 mg 

12 mg 

900 mg 

Pyridoxin 

1,3 mg 

1,0 mg 

25 mg 

Folat 

200 mikrogram 

100 mikrogram 

1.000 mikrogram 

B12-vitamin 

1,4 mikrogram 

1 mikrogram 

Ukendt 

Vitamin C 

75 mg 

10 mg 

1.000 mg 

*I NNR angives tallene som RE = retinolækvivalenter; 1 RE = 1 mikrogram retinol = 12 mikrogram betakaroten 

Patienter med kroniske sygdomme kan meget vel have vitaminmangel, oftest af flere vitaminer, og bør tage tilskud. 

 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede stærke vitaminer og mineraler. Se endvidere Lægemiddelstyrelsen (Stærke vitaminer og mineraler) 

 

En del vitamin-præparater er ikke registrerede som lægemidler (fx Apovit) og findes derfor ikke på medicin.dk. 

Referencer

2318. Norden. Nordic Nutrition Recommendations 2012. 2012, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...