Vitamin B3 (nicotinamid)

A11H

Revideret: 07.07.2021

Nicotinsyre og nicotinamid udnyttes lige godt af organismen.
Nicotinamid indgår i coenzymerne nicotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) og nicotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADP). Mangel på vitaminet kan forårsage pellagra, der viser sig ved dermatitis, stomatitis, diarré og mentale forstyrrelser. Mangelsymptomer er beskrevet hos patienter i behandling med isoniazid. Anbefalet daglig tilførsel er 15-20 mg. Kød, fisk og kornprodukter er rige på nicotinamid, som i øvrigt findes i de fleste levnedsmidler.  

Anvendelsesområder

Pellagra (hyperpigmenteret dermatitis på lysudsatte områder samt tørhed af læber, mundhule og glossitis). Endvidere ved Hartnups sygdom (arveligt betinget defekt i absorptionen af visse aminosyrer, bl.a. tryptofan). Pellagra forekommer med øget hyppighed ved carcinoide tumorer, hvorfor nicotinamid bør gives profylaktisk. Nicotinsyrederivater, men ikke nicotinamid, har lipidsænkende effekt, se Nicotinsyre og derivater

Bivirkninger

Nicotinamid er, modsat nicotinsyre, vidtgående atoksisk, men kan i meget høje doser (> 1.000 mg dgl.) give påvirkede leverenzymer. 

 
 
Gå til toppen af siden...