Tilskud fra Sygesikringen

V06

Revideret: 06.01.2023

Lægemiddelstyrelsen afgør, om et ernæringspræparat efter ansøgning kan godkendes til tilskud fra Sygesikringen. 

Lægemiddelstyrelsen rådfører sig med et godkendelsespanel, som repræsenterer lægefaglig- og diætetisk specialviden. 

 

Den offentlige sygesikring dækker 60 % af patientens udgifter til klinisk ernæring samt det tilbehør, som er nødvendigt for tilførsel af ernæring. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at det tilskudsberettigede ernæringspræparat er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse. Gennem dette krav sikres, at der alene ydes tilskud til personer, der har et helbredsmæssigt begrundet behov for ernæringspræparater: Tilskuddet til ernæring lægeordineres på grøn ernæringsblanket også kaldet "grøn recept" ("Ordination af ernæringspræparater") (OS 91.105). Blanketten udfyldes med produktnavn og daglig dosis og ordinationen gælder i 6 måneder. Bemærk, at den udfyldte blanket ikke kan fremsendes elektronisk, men kan faxes til apoteket eller medgives patienten. 


Nødvendigt tilbehør (sonder, tilslutningssæt og sprøjter samt leje af pumpe) skrives ligeledes på blanketten, da dette også er tilskudsberettiget, hvis følgende er opfyldt:  

  • Hjælpemidler er ordineret som led i behandling og opstartet på hospitalet. Der er på hospitalet givet undervisning i anvendelsen af remedier inkl. ernæringspumpe. Hospitalet medvirker ved kontrol af anvendelsen af hjælpemidler.
  • I praksis er disse forhold opfyldt, når patientens ernæringsterapi, herunder anvendelsen af de nødvendige hjælpemidler er etableret under indlæggelse med relevant undervisning af patient eller pårørende, eller hvis ernæringsterapien monitoreres af afdelingen. Tilskuddet dækkes ved, at der på grøn ernæringsblanket skrives ”100 % refusion”, hvorefter hjælpemidler købes direkte fra grossist med levering til patienten.
  • Dette gælder også til PEG-sonder. Til patienter, der er i kontakt med hjemmesygeplejen, udleveres disse remedier som regel vederlagsfrit af hjemmesygeplejen, men det er meget forskelligt fra kommune til kommune og afhænger også af, i hvilken region man er bosat. Det forudsættes, at hjemmesygeplejen vil fortsætte denne vederlagsfrie udlevering i det hidtidige omfang. For patienter, der ikke er i kontakt med hjemmesygeplejen, omfatter tilskudsordningen også de nødvendige remedier i forbindelse med sondeernæring, men kun hvis patienten som tidligere nævnt er oplært i brugen af sæt og pumpe.

 

Terminale patienter får dækket udgifter iht. Servicelovens §122. 

 

Listen over tilskudsberettigede ernæringspræparater findes på Tilskudsberettigede ernæringspræparater

 

Se i øvrigt  

 

I produktoversigten er der med * markeret hvilke ernæringspræparater, der er tilskudsberettiget. Der er i øvrigt udarbejdet selvstændige præparatbeskrivelser på alle tilskudsberettigede ernæringspræparater, som kan købes på det danske marked. 

 
 
Gå til toppen af siden...