JAK-inhibitorer

L04AA

Revideret: 20.10.2021

JAK-inhibitorer (også kaldet januskinase-inhibitorer, jakinibs, JAK kinase-hæmmere/JAK-hæmmere) hæmmer aktiviteten af en eller flere af januskinase-familiens enzymer (JAK1, JAK2, JAK3, TYK2) og påvirker derigennem den såkaldte JAK-STAT (signal transducerende og aktivering af transkriptions proteiner) pathway. JAK-STAT signalvejen er en kæde af interaktioner mellem proteiner i en celle og er involveret i processer såsom immunitet, celledeling, celledød og tumordannelse. 

 

Disse JAK-inhibitorer har terapeutisk effekt ved behandlingen af kræftsygdomme og inflammatoriske sygdomme, fx reumatoid artritis og psoriasisartritis. JAK-inhibitorer bruges på linje med biologiske behandlinger og effekten ved behandling af reumatoid artritis og psoriasisartritis synes at være på niveau med biologiske antireumatika. Patienter, der oplever behandlingssvigt på biologisk behandling, kan have effekt af baricitinib, filgotinib, upadacitinib eller tofacitinib.  

 

JAK-inhibitorerne er internationalt godkendt til behandling af reumatoid artritis og psoriasis/psoriasisartritis. Filgotinib er dog ikke godkendt til psoriasisartritis. Ifølge den nyeste vejledning fra Medicinrådet er effekten af JAK-inhibitorerne på linje med de biologiske lægemidler, undtagen tofacitinib, der ikke vurderes at have ligeværdig effekt og derfor ikke længere er blandt de første behandlingsvalg.  

 

Medicinrådet anbefaler ikke filgotinib som standardbehandling af reumatoid artritis pga. bivirkningsprofilen.  

Bivirkninger

Bivirkningerne er især infektioner og forhøjet kolesterol- og kreatinin-niveau. Der er rapporteret hændelser med dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) hos patienter, der fik JAK-inhibitorer.  

JAK-inhibitorer bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med risikofaktorer for DVT/LE (høj alder, svær overvægt, anamnese med DVT/LE eller patienter, som gennemgår kirurgi og langvarig immobilisering). Ved kliniske tegn på DVT/LE, skal JAK-inhibitor-behandling afbrydes, indtil patienterne er udredt for trombosetendens. 

 

Der findes ingen langtidsstudier. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Filgotinib Jyseleca
Galapagos
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk.   319,89
Filgotinib Jyseleca
Galapagos
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk. (Orifarm)   319,59
Filgotinib Jyseleca
Galapagos
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk.  
Filgotinib Jyseleca
Galapagos
filmovertrukne tabletter  200 mg 30 stk. (Orifarm)   319,59
Filgotinib Jyseleca
Galapagos
filmovertrukne tabletter  200 mg 30 stk.  
Filgotinib Jyseleca
Galapagos
filmovertrukne tabletter  200 mg 30 stk.   319,89
Baricitinib Olumiant
Eli Lilly
filmovertrukne tabletter  2 mg 28 stk. (blister)   307,37 614,74
Baricitinib Olumiant
Eli Lilly
filmovertrukne tabletter  4 mg 28 stk. (blister)   307,37 307,37
Upadacitinib Rinvoq®
AbbVie
depottabletter  15 mg 28 stk. (blister)   304,16 304,16
Upadacitinib Rinvoq®
AbbVie
depottabletter  30 mg 28 stk. (blister)   607,71 303,86
Upadacitinib Rinvoq®
AbbVie
depottabletter  45 mg 28 stk. (blister)   911,27
Tofacitinib Xeljanz
Pfizer
filmovertrukne tabletter  5 mg 56 stk. (blister)   126,48 252,97
Tofacitinib Xeljanz
Pfizer
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   252,67 252,67
Tofacitinib Xeljanz
Pfizer
depottabletter  11 mg 28 stk. (blister)   257,42 234,02
Tofacitinib Xeljanz
Pfizer
oral opløsning  1 mg/ml 240 ml   28,47 284,71

Referencer

4823. Lee YH, Song GG. Relative efficacy and safety of tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, and filgotinib in comparison to adalimumab in patients with active rheumatoid arthritis. Z Rheumatol. 2020; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32055928 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4576. Fragoulis GE, McInnes IB, Siebert S. JAK-inhibitors. New players in the field of immune-mediated diseases, beyond rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2019; 58:i43-i54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30806709 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4577. Jegatheeswaran J, Turk M, Pope JE. Comparison of Janus kinase inhibitors in the treatment of rheumatoid arthritis: a systemic literature review. Immunotherapy. 2019; 11:737-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30955397 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4600. Kubo S, Nakayamada S, Tanaka Y. Baricitinib for the treatment of rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus: a 2019 update. Expert Rev Clin Immunol. 2019; 15(7):693-700, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30987474 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4824. Mohamed MF, Klünder B, Othman AA. Clinical Pharmacokinetics of Upadacitinib: Review of Data Relevant to the Rheumatoid Arthritis Indication. Clin Pharmacokinet. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31867699 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4580. Dhillon S. Tofacitinib: A Review in Rheumatoid Arthritis. Drugs. 2017; 77:1978-2001, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29139090 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4601. Markham A. Baricitinib: First Global Approval. Drugs. 2017; 77(6):697-704, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28290136 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4582. Vyas D, O'Dell KM, Bandy JL et al. Tofacitinib: The First Janus Kinase (JAK) inhibitor for the treatment of rheumatoid arthritis. Ann Pharmacother. 2013; 47:1524-31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24285764 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5175. Dansk Reumatologisk Selskab. DanskReumatologi.dk. , https://danskreumatologi.dk/laegemidler/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...