Olumiant

L04AA37
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af reumatoid artritis. 

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis, hvor anden DMARD-behandling har haft utilstrækkelig effekt eller har medført uacceptable bivirkninger, som monoterapi eller i kombination med methotrexat.
 • Moderat til svær atopisk dermatitis.

Baricitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til overnævnte sygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 4 mg baricitinib. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 4 mg 1 gang dgl. Ved vedvarende kontrol af sygdomsaktiviteten kan dosis evt. nedsættes til 2 mg 1 gang dgl.
 • Ældre ≥ 75 år. Sædvanligvis 2 mg 1 gang dgl.

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved aktive, kroniske eller tilbagevendende infektioner.
 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B eller C.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås under behandling.
 • Lipidparametre bør vurderes ca. 12 uger efter behandlingsstart.
 • Dyb venetrombose og lungeemboli (DVT/PE) er rapporteret hos patienter i behandling med baricitinib. Skal anvendes med forsigtighed ved kendte risici, og behandlingen afbrydes ved kliniske symptomer på DVT/PE.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Infektion i øvre luftveje.
Hyperkolesterolæmi.
Almindelige (1-10%) Trombocytose.
Gastroenteritis, Kvalme.
Herpes simplex, Herpes zoster.
Forhøjet ALAT.
Urinvejsinfektion.
Pneumoni.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Neutropeni.
Ansigtsødem.
Hypertriglyceridæmi.
Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Ikke kendt Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Immunmodulerende lægemidler kan øge risikoen for maligniteter, herunder lymfom. 

Interaktioner

Samtidig brug af potente OAT3-hæmmere (fx probenecid) kan medføre øget eksponering af baricitinib. Ved kombination med probenecid, bør dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt estimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv og reversibel hæmmer af Janus-associerede kinaser (JAK1 og JAK2), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer, som er vigtige for inflammation og immunfunktion. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 79%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 1,1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne (ca. 70%) og med fæces (ca. 20%).

Indholdsstoffer

Baricitinibfilmovertrukne tabletter  2 mgfilmovertrukne tabletter  4 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Derm.reuma) filmovertrukne tabletter 2 mg 407393
28 stk. (blister)
9.069,20 647,80
(NBS) (Derm.reuma) filmovertrukne tabletter 4 mg 579910
28 stk. (blister)
9.069,20 323,90

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,5 x 9
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
4,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,7 x 8,7
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...