Olumiant

L04AA37
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af reumatoid artritis og atopisk dermatitis. 

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis, hvor anden DMARD-behandling har haft utilstrækkelig effekt eller har medført uacceptable bivirkninger, som monoterapi eller i kombination med methotrexat.
 • Moderat til svær atopisk dermatitis.
 • Alopecia areata.

Baricitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af speciallæger med særligt kendskab til overnævnte sygdomme. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 4 mg baricitinib. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 4 mg 1 gang dgl. Ved vedvarende kontrol af sygdomsaktiviteten kan dosis evt. nedsættes til 2 mg 1 gang dgl.
 • Ældre ≥ 65 år. Sædvanligvis 2 mg 1 gang dgl. Det samme gælder hos voksne med øget risiko for venøs tromboemboli (VTE), kardiovaskulære hændelser (MACE) og malignitet. Dosis kan øges til 4 mg 1 gang dgl. i tilfælde af utilstrækkelig sygdomskontrol.

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Må ikke knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • JAK-hæmmere bør kun anvendes til ældre > 65 år, hvis der ikke findes egnede behandlingsalternativer.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • JAK-hæmmere bør kun anvendes til følgende patienter, hvis der ikke findes egnede behandlingsalternativer:
  • patienter > 65 år
  • patienter med øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom (såsom blodprop i hjertet eller slagtilfælde)
  • patienter med rygeanamnese og
  • patienter med øget risiko for kræft.
 • Forsigtighed ved aktive, kroniske eller tilbagevendende infektioner.
 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for viral hepatitis.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås under behandling.
 • Udvikles udbrud af herpes virus under behandlingen, skal behandlingen afbrydes, indtil udbruddet er overstået.
 • Lipidparametre bør vurderes ca. 12 uger efter behandlingsstart.
 • Dyb venetrombose og lungeemboli (DVT/PE) er rapporteret hos patienter i behandling med baricitinib. Skal anvendes med forsigtighed ved kendte risici, og behandlingen afbrydes ved kliniske symptomer på DVT/PE.
 • Divertikulitis og gastrointestinal perforation er rapporteret hos patienter i behandling med baricitinib. Skal anvendes med forsigtighed hos patienter med divertikelsygdom og ved behandling med NSAID, kortikosteroider og opioider, der er forbundet med øget risiko for divertikulitis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytose
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastroenteritis, Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster Herpes simplex
Undersøgelser Forhøjet ALAT, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Hud og subkutane væv Folliculitis Acne, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Diverticulitis
Immunsystemet Angioødem, Ansigtsødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet ASAT, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Lungeemboli
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion

Immunmodulerende lægemidler kan øge risikoen for maligniteter, herunder lymfom. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Olumiant

Samtidig brug af potente OAT3-hæmmere (fx probenecid) kan medføre øget eksponering af baricitinib. Ved kombination med probenecid, bør dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt estimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Olumiant påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Olumiant påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Selektiv og reversibel hæmmer af Janus-associerede kinaser (JAK1 og JAK2), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer, som er vigtige for inflammation og immunfunktion. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 79 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 1,1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne (ca. 70 %) og med fæces (ca. 20 %).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2 mg, Eli Lilly  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 4 mg, Eli Lilly  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Derm.reuma) filmovertrukne tabletter 2 mg 407393
28 stk. (blister)
8.321,55 297,20 445,79
(NBS) (Derm.reuma) filmovertrukne tabletter 4 mg 579910
28 stk. (blister)
8.321,55 297,20 222,90
(NBS) (Derm.reuma) filmovertrukne tabletter 4 mg 598024
28 stk. (blister) (Medartuum)
8.300,50 296,45 222,34

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,5 x 9
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
4,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,7 x 8,7
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...