Olumiant

L04AA37
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af reumatoid artritis og atopisk dermatitis. 

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis, hvor anden DMARD-behandling har haft utilstrækkelig effekt eller har medført uacceptable bivirkninger, som monoterapi eller i kombination med methotrexat.
 • Moderat til svær atopisk dermatitis.

Baricitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af speciallæger med særligt kendskab til overnævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 4 mg baricitinib. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 4 mg 1 gang dgl. Ved vedvarende kontrol af sygdomsaktiviteten kan dosis evt. nedsættes til 2 mg 1 gang dgl.
 • Ældre ≥ 75 år. Sædvanligvis 2 mg 1 gang dgl.

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved aktive, kroniske eller tilbagevendende infektioner.
 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for viral hepatitis.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås under behandling.
 • Lipidparametre bør vurderes ca. 12 uger efter behandlingsstart.
 • Dyb venetrombose og lungeemboli (DVT/PE) er rapporteret hos patienter i behandling med baricitinib. Skal anvendes med forsigtighed ved kendte risici, og behandlingen afbrydes ved kliniske symptomer på DVT/PE.
 • Divertikulitis og gastrointestinal perforation er rapporteret hos patienter i behandling med baricitinib. Skal anvendes med forsigtighed hos patienter med divertikelsygdom og ved behandling med NSAID, kortikosteroider og opioider, der er forbundet med øget risiko for divertikulitis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Infektion i øvre luftveje.
Hyperkolesterolæmi.
Almindelige (1-10 %) Trombocytose.
Abdominalsmerter, Gastroenteritis, Kvalme.
Herpes simplex, Herpes zoster.
Forhøjet ALAT, Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Pneumoni.
Acne, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Neutropeni.
Diverticulitis.
Angioødem, Ansigtsødem.
Hypertriglyceridæmi.
Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Ikke kendt hyppighed Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Immunmodulerende lægemidler kan øge risikoen for maligniteter, herunder lymfom. 

Interaktioner

Samtidig brug af potente OAT3-hæmmere (fx probenecid) kan medføre øget eksponering af baricitinib. Ved kombination med probenecid, bør dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt estimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv og reversibel hæmmer af Janus-associerede kinaser (JAK1 og JAK2), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer, som er vigtige for inflammation og immunfunktion. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 79 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 1,1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne (ca. 70 %) og med fæces (ca. 20 %).

Indholdsstoffer

Baricitinibfilmovertrukne tabletter  2 mgfilmovertrukne tabletter  4 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Derm.reuma) filmovertrukne tabletter 2 mg 407393
28 stk. (blister)
8.818,35 314,94 629,88
(NBS) (Derm.reuma) filmovertrukne tabletter 4 mg 579910
28 stk. (blister)
8.818,35 314,94 314,94

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,5 x 9
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
4,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,7 x 8,7
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...