Klassifikation - amningstekster

Revideret: 16.03.2022

I forhold til anvendelse under amning er lægemidlerne i Medicin.dk klassificeret efter følgende principper: 

 

Må ikke anvendes
Denne overskrift anvendes, hvis et af følgende kriterier er opfyldt: 

 • lægemidlets egenskaber giver grund til særlig bekymring for neonatal påvirkning
 • der er evidens for uønsket neonatal påvirkning
 • RVD (relative vægtjusterede dosis) er > 10 %.

 

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data
Denne overskrift anvendes, hvis et af følgende kriterier er opfyldt: 

 • der er ikke tilstrækkelige data til at estimere RVD
 • RVD er over 5 % men mindre end 10 %, uden at der foreligger data, der tyder på fravær af neonatal påvirkning.

 

Må kun anvendes under visse forudsætninger
Denne overskrift anvendes, hvis der er specifikke forbehold, der skal iagttages - typisk vedrørende præmaturitet, dosis, behandlingsvarighed eller skærpet opmærksomhed på bivirkninger hos det ammede barn.  


Kan om nødvendigt anvendes
Denne overskrift anvendes, hvis ét af tre nedenstående sæt af kriterier er opfyldt: 

 • 1. Lægemidlets egenskaber giver ikke grund til særlig bekymring for neonatal påvirkning,
  2. Der foreligger ikke data, der tyder på neonatal påvirkning,
  3. RVD er maksimalt 5 %,
 • 1. Lægemidlets egenskaber giver ikke grund til særlig bekymring for neonatal påvirkning,
  2. Der foreligger data, der tyder på fravær af neonatal påvirkning,
  3. RVD er maksimalt 10 %,
 • 1. Lægemidlets egenskaber giver ikke grund til særlig bekymring for neonatal påvirkning,
  2. Den systemiske absorption er minimal.

 

Ikke relevant
Denne overskrift anvendes, hvis amning skønnes irrelevant i forhold til lægemidlets indikationsområde og praktiske anvendelse. 

I visse tilfælde vil lægemidler med en høj RVD få en klassifikation som "Må kun anvendes under visse forudsætninger" i stedet for "Må ikke anvendes". Det vil typisk være i tilfælde, hvor der foreligger betydelige mængder af kliniske data, som sandsynliggør, at klinisk betydende påvirkning af barnet er usandsynligt, fx lamotrigin.

Overskriften efterfølges i nogle tilfælde af en uddybende brødtekst. Her resumeres kort den kendte viden om lægemidlet, RVD og eventuel yderligere specifik information. Læs evt. yderligere i afsnittet amningstekster i medicin.dk

Gå til toppen af siden...