Børn

Revideret: 17.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

I øjeblikket er valg af lægemiddeldosis ved behandling af børn ofte baseret på ekstrapolation af data fra kliniske studier hos voksne. 

 

Farmakokinetik

 • Absorption. Absorption fra gastro-intestinalkanalen er præget af stor variabilitet - specielt i neonatalperioden. I neonatalperioden er den kutane absorption øget.

 

 • Distribution. Hos børn - og mest udtalt i neonatalperioden - er fordeling af ekstracellulært og intracellulært vand samt fedtsammensætning anderledes med en højere Total Body Water (TBW) end hos voksne. Dette har især betydning, når hydrofile lægemidler gives som bolus.

 

 • Nyrefunktion. Den glomerulære filtrationshastighed er lav ved fødslen, men når voksenniveau, når barnet er ca. 6 måneder. Den aktive tubulære sekretion modnes i løbet af det første leveår.

 

 • Metabolisme. Aktiviteten af de lægemiddelmetaboliserende enzymer i P450-systemet og glucuronideringen er betydeligt nedsat ved fødslen og i den neonatale periode. Disse enzymer er modnet fuldt ud ved 1-års-alderen. På grund af den relativt store lever (i forhold til legemsvægten) er kroppens totale metaboliske kapacitet øget i barneårene, fraset neonatalperioden. Clearance af lægemidler, der metaboliseres i leveren, er derfor øget, og børn i 1-12-års-alderen skal typisk have en relativt større dosis end voksne. Den relative leverstørrelse falder gradvis til voksenniveau i teenageårene.

 

Dosering

 • Dosisjustering. Der er ingen sikker konsensus for, hvordan dosis til børn bedst justeres i forhold til en kendt voksendosis. Korrektion alene på baggrund af alder eller vægt er ikke altid tilstrækkelig, da sådanne justeringer typisk vil undervurdere dosis. Korrektion for overfladeareal er væsentligt bedre, og oftest angives en relativ vægtjusteret (mg/kg) dosis justeret for overfladeareal. Et groft skøn over dosisjusteringer er:
  • Præmature og mature børn i neonatalperioden: Væsentligt nedsat dosis. Typisk 50-75% vægtjusteret dosisreduktion.
  • Børn fra ca. 1 måned til ca. 12 år: Øget dosis. Typisk 30-75% vægtjusteret dosisøgning, idet den relative dosisøgning mindskes gradvis med alderen.
  • Børn over 12 år: Normal voksendosis justeret for vægt.
  • Vægtjusteret børnedosis: Ved beregning af dosis til børn med høj legemsvægt bør der sammenlignes med voksendosis. Hvis der ikke er anført noget specifikt om maksimal børnedosis, gælder sædvanligvis, at børnedosis ikke må overstige voksendosis.

Referencer

967. Yaffe SJ, Aranda JV, eds. Neonatal and Pediatric Pharmacology. Wolters Kluwer. 2010; 4th Edition, http://www.lww.com/Product/9780781795388 (Lokaliseret 2. juli 2019)

 
Gå til toppen af siden...