Børn

Revideret: 27.01.2022
Jens Søndergaard (Forfatter),

Valg af valg af lægemiddeldosis ved behandling af børn er ofte baseret på ekstrapolation af data fra kliniske studier hos voksne samt kliniske erfaringer.  

Farmakokinetik

  • Absorption. Absorption fra gastro-intestinalkanalen er præget af stor variabilitet - specielt i neonatalperioden. I neonatalperioden er den kutane absorption øget.
  • Distribution. Hos børn - og mest udtalt i neonatalperioden - er fordeling af ekstracellulært og intracellulært vand samt fedtsammensætning anderledes med en højere Total Body Water (TBW) end hos voksne. Dette har især betydning, når hydrofile lægemidler gives som bolus.
  • Nyrefunktion. Den glomerulære filtrationshastighed er lav ved fødslen, men når voksenniveau, når barnet er ca. 6 måneder. Den aktive tubulære sekretion modnes i løbet af det første leveår.
  • Metabolisme. Aktiviteten af de lægemiddelmetaboliserende enzymer i P450-systemet og glucuronideringen er betydeligt nedsat ved fødslen og i den neonatale periode. Disse enzymer er modnet fuldt ud ved 1-års-alderen. På grund af den relativt store lever (i forhold til legemsvægten) er kroppens totale metaboliske kapacitet øget i barneårene, fraset neonatalperioden. Clearance af lægemidler, der metaboliseres i leveren, er derfor øget, og børn i 1-12-års-alderen skal typisk have en relativt større dosis end voksne. Den relative leverstørrelse falder gradvis til voksenniveau i teenageårene ligeledes svarer doseringen i disse år gradvist til voksendosering.

Dosering

Dosisjustering. Der er ikke konsensus for, hvordan dosis til børn bedst justeres i forhold til en kendt voksendosis. Korrektion alene på baggrund af alder eller vægt er ikke altid tilstrækkelig, da sådanne justeringer typisk vil undervurdere dosis. Korrektion for overfladeareal er væsentligt bedre, og oftest angives en relativ vægtjusteret (mg/kg) dosis justeret for overfladeareal. Et groft skøn over dosisjusteringer er:  

  • Præmature og mature børn i neonatalperioden: Væsentligt nedsat dosis. Typisk 50-75 % vægtjusteret dosisreduktion.
  • Børn fra ca. 1 måned til ca. 12 år: Øget dosis. Typisk 30-75 % vægtjusteret dosisøgning, idet den relative dosisøgning mindskes gradvis med alderen.
  • Børn over 12 år: Normal voksendosis justeret for vægt.
  • Vægtjusteret børnedosis: Der mangler præcis viden om betydning af svær overvægt blandt børn og farmakokinetik og farmakodynamik. Ved beregning af dosis til børn med høj legemsvægt bør der sammenlignes med voksendosis. Hvis der ikke er anført noget specifikt om maksimal børnedosis, gælder sædvanligvis, at børnedosis ikke bør overstige voksendosis.

Referencer

5591. Shah R., Suresh S.. Neonatal and Pediatric Pharmacology. Opioid Therapy in Infants, Children, and Adolescents. Springer. 2020, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-36287-4 (Lokaliseret 27. januar 2022)

 

967. Aranda JV, Jacob V. Neonatal and Pediatric Pharmacology: Therapeutic Principles in Practice. Wolters Kluwer. 2020; 5th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/neonatal-and-pediatric-pharmacology-therapeutic-principles-in-practice-5254 (Lokaliseret 15. marts 2022)

 

5592. Anker JVD, Reed MD, Allegaert K et al. Developmental Changes in Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. J Clin Pharmacol. 2018; 58 Suppl 10:10-25, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30248190/ (Lokaliseret 27. januar 2022)

 
Gå til toppen af siden...