Jens Søndergaard
(Forfatter og referent)

Jens Søndergaard, Professor, speciallæge, ph.d.
Forskningsenheden for Almen Praksis
Syddansk Universitet
J. B. Winsløws Vej 9 A
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger