Parallelimporterede og paralleldistribuerede lægemidler

Revideret: 01.07.2021
Lotte Hedegaard (Forfatter),

Generelt gælder: 

 

 

  • Paralleldistribution
    • Muligt for centralt godkendte lægemidler svarende til lægemidler med produktresumé hos EMA.
    • Det paralleldistribuerede lægemiddel har ikke egen markedsføringstilladelse og dermed heller ikke eget produktresumé.

 

Parallelimporterede lægemidler

Et parallelimporteret lægemiddel er allerede godkendt af Lægemiddelstyrelsen, men originalproduktet importeres til Danmark via andre salgskanaler. Parallelimport omfatter lægemidler fremstillet enten i udlandet eller i Danmark. 

 

Parallelimporteret lægemiddel med sammenavn som originalproduktet 

Parallelimporteret lægemiddel omtales på Medicin.dk i præparatbeskrivelsen under originalpræparatet, når det sælges under samme navn som originalpræparatet. Pakninger af det parallelimporterede produkt kan ses i feltet "Pakninger, priser, tilskud og udlevering". I parentes, efter dispenseringsform og styrke, vil navnet på det parallelimporterende firma være anført (i eksemplet nedenfor "2care4"): 

 

Parallelimport på pro.medicin.dk 

 

Parallelimporteret lægemiddel med egetnavn 

Når det parallelimporterede lægemiddel har eget navn (dvs. ikke samme navn som originalpræparatet), har det også sin egen præparatbeskrivelse på Medicin.dk. Det vil fremgå i feltet "Firma", at præparatet er parallelimporteret som vist herunder: 

 

Parallelimport firma 

Hjælpe- og farvestoffer 

Parallelimporterede lægemidler kan indeholde andre hjælpe- og farvestoffer. end det originale præparat.  

Hvis der er anført hjælpestoffer i produktresumeet for det parallelimporterede lægemiddel, vil de sædvanligvis også være angivet på Medicin.dk jf. de redaktionelle retningslinjer for hjælpestoffer

Oplysninger om parallelimporterede lægemidlers udseende, evt. farvestoffer og andre hjælpestoffer fremgår af indlægssedlen, som kan ses på: indlægssedler.dk

 

Paralleldistribuerede lægemidler

Ved paralleldistribution distribueres et centralt godkendt lægemiddel fra ét medlemsland til ét andet medlemsland uafhængig af indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

 

Paralleldistribueret lægemiddel omtales på Medicin.dk i præparatbeskrivelsen for originalpræparatet. Pakninger af det paralleldistribuerede lægemiddel kan ses i feltet "Pakninger, priser, tilskud og udlevering". I parentes, efter pakningsstørrelse, vil navnet på det paralleldistribuerende firma være anført (i eksemplet nedenfor "Orifarm"): 

Pakning priser, parallelimoportede 

Hjælpe- og farvestoffer samt udseende for paralleldistribuerede lægemidler vil altid være identiske med de for originalpræparatet, som fremgår af produktresumé gældende for alle pakninger. 

 

Gå til toppen af siden...