Lægemiddelformer

Revideret: 03.03.2022
Jette Jacobsen (Forfatter),

Ved en lægemiddelform forstås den fysiske form, som lægemidlet fremstilles i - til administration hos brugeren. Den Europæiske Farmakopé (Ph.Eur.) fastsætter standarden for lægemidlers kvalitet, herunder krav til fremstilling, kontrol og opbevaring af lægemidler. I Danske Lægemiddelstandarder (DLS) findes henvisninger og vejledning i mærkning af lægemiddelformer og administrationsveje. 

 

Læs mere om 

Forskellige lægemiddelformer 

 

Læs også om egenskaber ved lægemidler. Om fx lægemiddelstoffer, prodrug og hjælpestoffer. 

Gå til toppen af siden...