Lægemidler til applikation på huden

Revideret: 03.03.2022
Jette Jacobsen (Forfatter),

De fleste lægemidler til kutan administration er til lokal behandling. En undtagelse er depotplastre, der anvendes med henblik på en systemisk virkning.  

Lægemidlerne kan være flydende (fx kutanopløsning (tidl. liniment), -spray), halvfaste (fx salve, creme, gel, pasta) eller faste (fx pudder). De forskellige halvfaste lægemiddelformer til huden adskiller sig fra hinanden ved deres konsistens, indhold af en eller flere faser og/eller art af anvendte hjælpestoffer. Nogle hudpræparater indeholder absorptionsfremmende stoffer. Hudpræparater kan være tilsat antioxidanter, uden at det fremgår af etiketten, idet hjælpestoffer som vaselin og paraffinolie (0,001 % tocopherol) og lanolin (0,01 % butylhydroxytoluen) kan være stabiliseret med de i parentes anførte stoffer. 

 

Hudens pH varierer med stedet på kroppen og kan være i intervallet 4-7. De fleste steder er pH på rask hud 5,5. Flere hudpræparater med pH ca. 5 og stødpudekapacitet kan således anvendes til normalisering af en afvigende, ofte forhøjet pH-værdi, der ses ved flere hudlidelser. 

Salve

Salver har en blød, halvfast konsistens, og grundlaget er et homogent étfasesystem. En hydrofil salve (fx macrogoler), eller en salve, som kan optage vand (fx lanolin), anvendes på fugtig/beskadiget hud, mens en salve til tør hud, evt. med skorpedannelse, bør være hydrofob (vandafvisende, fx vaselin). Til normal hud kan både hydrofile og hydrofobe salver anvendes. Applikation af en hydrofob salve hæmmer fordampning fra huden og øger derved hornlagets hydreringsgrad. Dette har ofte en positiv indflydelse på absorptionshastigheden af lægemiddelstoffet.  

Creme

Cremer har en blød konsistens og formuleres som en emulsion, dvs. et tofasesystem, som består af en vand- og oliefase, som stabiliseres med emulgatorer. Pga. vandindholdet i en creme kan man ikke opnå samme okklusive effekt med en creme som med en hydrofob salve. Ved et vandindhold over 20 % tilsættes konserveringsmiddel, hvis ikke øvrige indholdsstoffer besidder antimikrobiel effekt.  

Gel

Geler har en halvfast konsistens og er enten hydrofil eller hydrofob. Hydrofile geler er særligt velegnede til behårede hudpartier, idet de er ikke-fedtende, lette at afvaske med vand og oftest ikke-synlige efter applikation.  

Pasta

Pastaer har en særlig fast konsistens som følge af et stort indhold af fast lægemiddelstof. Pasta har ofte god hudkontakt.  

Depotplastre

En af fordelene ved at applicere et lægemiddelstof på huden er, at en evt. førstepassage-metabolisme i leveren undgås. Huden har forskellig permeabilitet på forskellige steder af kroppen. Permeabiliteten gennem huden stiger med stigende hudtemperatur, et forhold brugeren bør være opmærksom på i forbindelse med brusebadning, brug af varmetæppe og ophold i sol, solarium og sauna.
Efter fjernelse af et depotplaster vil der gå nogen tid, før hudens indhold af resterende lægemiddelstof er nået over i blodbanen. Applikationsstedet bør sædvanligvis varieres for at forebygge hudirritation.
Depotplastre kan enten være formuleret som en matrix, der indeholder lægemiddelstoffet eller bestå af en diffusionskontrollerende membran nærmest huden. Sidstnævnte må ikke klippes over, da en beskadiget membran kan frigive hele dosis straks. 

 

Bemærk: Et brugt plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel, når det skal udskiftes. Det er derfor vigtigt, at det fjernes og kasseres på samme måde som anden medicin. 

Gå til toppen af siden...