Lægemidler til administration via respirationsvejene

Revideret: 03.03.2022
Jette Jacobsen (Forfatter),

Præparater til administration via respirationsvejene omfatter dels lægemidler, hvor lægemiddelstoffet skal virke lokalt på næseslimhinden eller systemisk efter absorption via næseslimhinden, dels lægemidler, hvor lægemiddelstoffet efter inhalation skal nå de nedre luftveje med henblik på at udøve en lokal virkning i lungerne eller systemisk effekt. 

Nasal administration

Lægemidler til nasal administration kan være flydende (fx næsedråber og -spray), halvfaste (fx næsesalve) eller faste (fx næsepudder). En ulempe ved anvendelse af nasale præparater er lægemidlets ofte korte retentionstid, ca. 15 minutter på nasalslimhinden, og dermed kort lokal virkningsvarighed. 

 

Korrekt administration af flydende nasale præparater reducerer mængden af lægemiddelstof, som passerer til mundhulen, hvor det evt. kan smages. Flydende nasale vandige præparater i flerdosisbeholder tilsættes oftest konserveringsmiddel og må efter åbning kun anvendes i det foreskrevne tidsrum. Hvis brugeren ikke tåler konserveringsmidlet, findes flere præparater i sterile enkeldosispakninger. 

 

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Pulmonal administration

Lægemidler til pulmonal administration kan være flydende eller faste formuleringer, der er beregnet til administration som damp eller aerosol (fx inhalationsvæske og -spray).  

Oplæring i korrekt inhalationsteknik er en betingelse for maksimal terapeutisk effekt. Der henvises til Inhalationssystemer for beskrivelse af typer devices, inkl. åndingsbeholdere, og disses fordele og ulemper. 

 

Eksempel på film om inhalationsteknik:

 

Gå til toppen af siden...