Lægemidler til administration i mundhulen

Revideret: 03.03.2022
Jette Jacobsen (Forfatter),

Lægemidler til administration i mundhulen kan være flydende, halvfaste eller faste og er beregnet til lokal virkning i mundhule og svælg eller til systemisk virkning efter absorption over kindslimhinden og/eller sublingualt (under tungen). 


Lægemiddelformerne omfatter

 • Mundskyllevæske
 • dråber
 • opløsning
 • spray
 • gel
 • pasta
 • film
 • smeltefilm
 • pulver
 • mundhulekapsel
 • bukkaltablet
 • sugetablet
 • pastil
 • resoriblet
 • medicinsk tyggegummi.

 

Hvis lægemidler ønskes appliceret på hele eller bestemte dele af mundhulen, kan der tilføjes følgende præfixer bukkal-, dental-, mund-, mundhule-, periodontal-, slimhindeklæbende, sublingual, tand-, tandkøds-, fx mundhulegel, dentalgel og tandkødsgel. 


En halvfast eller en fast formulering vil forlænge kontakttiden mellem formulering og mundslimhinden, hvorved virkningen kan øges sammenlignet med en flydende formulering, fx mundskyllevæske versus sugetablet.  

Enkelte lægemiddelformer kan anvendes til både lokal og systemisk virkning, fx spray med lidocain til overfladeanalgesi eller med glyceryltrinitrat til akut angina pectoris.

Hurtigt indsættende virkning kan opnås ved absorption over kindslimhinden og sublingualt. Blodgennemstrømningen er stor, og det absorberede lægemiddelstof føres direkte over i det systemiske kredsløb uden om portalsystemet i første omgang (førstepassage-metabolisme i leveren) og undgår også førstepassage-metabolisme i mave-tarm-kanalen (fx fentanyl til gennembrudssmerter hos cancerpatienter, glyceryltrinitrat til akut angina pectoris, nicotin til rygeafvænning). 

 

Fentanylpræparater findes i mange forskellige styrker, som anvendes ved dosisjustering for optimal effekt. Ved skift til et andet fentanylpræparat kræves ny dosisjustering, fordi virkningen af samme styrke af det nye præparat ikke nødvendigvis svarer til det tidligere præparat. Det nye fentanylpræparat kan indeholde farmaceutiske hjælpestoffer, som fremmer absorptionen, og dermed øger biotilgængeligheden. 


Lokal og systemisk virkning kan opnås med fx en mundhulegel, som fordeles i mundhulen og holdes der så længe som muligt, før den synkes (fx miconazol til antimykotisk behandling). 

Gå til toppen af siden...