Cytostatika og immunsupprimerende midler

L01

Revideret: 09.03.2023

De cytostatika, som er hyppigst anvendt til behandling af inflammatoriske tilstande, og hvis virkning er undersøgt i kontrollerede kliniske forsøg, er de alkylerende cytostatika, først og fremmest cyclophosphamid og de to antimetabolitter methotrexat og azathioprin.
De hyppigst anvendte immunsupprimerende farmaka uden cytostatikaeffekt ved behandling af reumatiske sygdomme er ciclosporin, sulfasalazin, leflunomid, hydroxychloroquin og mycophenolatmofetil

 

Se endvidere Antineoplastiske midler og Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Anvendelsesområder

Methotrexat er førstevalg til behandling af reumatoid artritis, fordi det både er sikkert og langtidseffektivt. Virkningen indtræder gradvist i løbet af uger til få måneder. Ved manglende effekt eller gastro-intestinale bivirkninger skiftes til subkutan methotrexat. Der er veldokumenteret synergistisk effekt mellem methotrexat og biologiske stoffer/JAK-hæmmere. 

Methotrexat har ikke cytostatisk effekt ved de doser, som benyttes i behandlingen af immunologiske sygdomme. 

 

Azathioprin og cyclophosphamid er indiceret hos patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE), andre bindevævssygdomme og vasculitis med truende organmanifestationer.

Mycophenolatmofetil og ciclosporin anvendes ved en række inflammatoriske reumatiske sygdomme med systemmanifestationer. 

Bivirkninger

Bivirkningerne omfatter en generel cytotoksisk virkning (især knoglemarvspåvirkning) og udvikling af maligne tumorer (specielt leukæmi og blærecancer ved behandling med alkylerende cytostatika). Disse bivirkninger er afhængig af kummuleret dosis og relativt sjældne. Derudover lever- og nyrepåvirkning samt teratogene virkninger, se endvidere Antineoplastiske midler

Referencer

5169. Monti S, Águeda AF, Luqmani RA et al. Systematic literature review informing the 2018 update of the EULAR recommendation for the management of large vessel vasculitis: focus on giant cell arteritis. RMD Open. 2019; , https://rmdopen.bmj.com/content/5/2/e001003 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5171. Bruni C, Shirai Y, Kuwana M et al. Cyclophosphamide: similarities and differences in the treatment of SSc and SLE. Lupus. 2019; 28:571-4, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30961417/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5172. Döner T, Furie R. Novel paradigms in systemic lupus erythematosus. Lancet. 2019; 393:2344-58, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31180031/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5173. Durcan L, O'Dwyer T, Petri M. Management strategies and future directions for systemic lupus erythematosus in adults. Lancet. 2019; 393:2332-43, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31180030/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

1742. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017; 76(6):960-77, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28264816/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

5170. Yates M, Watts R. ANCA-associated vasculitis. Clin Med (Lond). 2017; 17:60-64, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6297586/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2798. Braun J, van den Berg R, Baraliakos X et al. 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis. 2011; 70:896-904, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21540199 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

1820. Pincus T, Cronstein B, Braun J. Methotrexate - the anchor drug - an introduction. Clin Exp Rheumatol. 2010; 28:1-2, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21044424 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

1821. Gaujoux-Viala C, Smolen JS, Landewé R et al. Current evidence for the management of rheumatoid arthritis with synthetic disease-modifying antirheumatic drugs: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2010; 69:1004-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447954 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

1822. Bertsias GK, Salmon JE, Boumpas DT. Therapeutic opportunities in systemic lupus erythematosus: state of the art and prospects for the new decade. Ann Rheum Dis. 2010; 69:1603-11, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20699243 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...