Acetylsalicylsyre (inflammatoriske reumatiske sygdomme)

N02BA

Revideret: 20.10.2021

I modsætning til de øvrige NSAID hæmmer ASA trombocytternes aggregationsevne irreversibelt ved døgndoser på 50-100 mg og kan ved brug af større doser hæmme leverens produktion af protrombin.
For at opnå en antiinflammatorisk effekt er det nødvendigt at benytte doser nær det toksiske niveau, hvorfor en del patienter ved optimal antiinflammatorisk behandling får bivirkninger i form af øresusen, hørenedsættelse og svimmelhed. Da plasmahalveringstiden er over 1 døgn ved høje doser ASA, øges risikoen for accidentel intoksikation i forbindelse med indtagelse af ASA-holdige analgetika, som kan fås i håndkøb under mange forskellige navne. Det terapeutiske plasmakoncentrationsområde ved reumatiske sygdomme er 1,5-2,0 mmol/l (210-280 mg/l) bestemt som summen af acetylsalicylat og salicylat. Se endvidere NSAID og Acetylsalicylsyre (analgetika)


ASA bør ikke benyttes til patienter med arthritis urica, idet selv mindre doser hæmmer urinsyreudskillelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Acetylsalicylsyre Magnyl® "DAK"
Orifarm Healthcare
enterotabletter  100 mg 100 stk.   1,00 29,91
 
 
Gå til toppen af siden...