Bodil Abild Jespersen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Bodil Abild Jespersen, Teamledende overlæge, MPG
Enhed for lindrende behandling, Kræftafdelingen
Århus Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger