Bodil Abild Jespersen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Bodil Abild Jespersen, Teamledende overlæge, MPG
Enhed for lindrende behandling, Kræftafdelingen
Århus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger