Jern og vitamin C i komb. (Vitamin-mineral)

B03AA02
 
 

Godkendt SPC: 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af jernmangel. 

Se endvidere:

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Profylaktisk behandling: 1 tablet dgl.
 • Behandling af jernmangel: 1 tablet op til 3 gange dgl.

Bemærk: 

 • Tages før eller efter et måltid
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 12 år
 • Visse ældre kan have behov for højere doser pga. nedsat evne til at absorbere jern.

Kontraindikationer

 • Hæmosiderose
 • Hæmokromatose
 • Polycytæmi (erytrocytose)
 • Anæmiske tilstande, der ikke karakteriseres ved jernmangel (fx hæmolytisk anæmi eller thalassæmi)
 • Porfyria cutanea tarda (kan skyldes hepatisk akkumulering af jern).
 • Parenteral administration af jern.

Forsigtighedsregler

 • Alkoholisme
 • Inflammatoriske tarmsygdomme (Morbus Crohn, enteritis, colitis, diverticulitis, colitis ulcerosa, peptisk ulcus), da jerntilskud kan forværre sygdommens symptomer
 • Gentagne blodtranfusioner (højt jernindhold i erythrocytterne kan medføre jern-overload).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Afføringen farves sort.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Pyrosis.
Nedsat appetit.

Interaktioner

 • Jernpræparater kan nedsætte biotilgængeligheden af en række andre lægemidler. I de fleste tilfælde kan interaktionen undgås ved at anvende lægemidlerne med forskudt indtagelsestidspunkt. For yderligere information se tabel 1 i Orale midler (jern og kombinationer).
 • Dosisjustering af levothyroxin eller zink kan være nødvendig ved samtidig behandling med jern.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere
 
 

Revisionsdato

19.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...