Ethylcellulose

Følgende præparater indeholder Ethylcellulose:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Ethylcellulose. Tjek derfor præparatets produktresume.
Præparat Medicinvirksomhed
Mydriasert, komb. Thea Nordic
Qutenza Grünenthal