Mesalazin "2care4"

A07EC02
 
 

Middel med specifik antiinflammatorisk virkning på bindevæv i tarmvæggen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 500 mg mesalazin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 1,5-4,5 g dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 1,5-3,0 g dgl.
 • Kan indtages i delte doser eller som éngangsdøgndosis.

 

Børn > 6 år 

 • Initialt 30-50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser.
  • Maksimal dosis. 75 mg/kg/dag i opdelte doser.
  • Den totale dosis bør ikke overstige 4,0 g i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis 15-30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på flere doser.
  • Den totale dosis bør ikke overstige 2,0 g i døgnet.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne bør tages før et måltid.
 • Depottabletterne kan opslæmmes i vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for mesalazininduceret nyreskade.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Der er rapporteret udvikling af reversibel interstitiel nefritis under behandling, hvorfor nyrefunktionen bør monitoreres efter 14 dages behandling og derefter hver 4. uge de efterfølgende 12 uger. Hvis der ikke er nogen påvirkning af nyrefunktionen, kan monitoreringen ændres til hver 3. måned og efter 5 år til én gang om året.
 • Forsigtighed bør udvises ved nedsat leverfunktion. Blodprøver bør tages før initiering af behandlingen samt 14 dage senere samt derefter yderligere 2-3 gange med 4 ugers interval. Hvis prøverne er normale, tages der blodprøver hver 3. måned.
 • Ved mistanke om bloddyskrasi skal mesalazin straks seponeres. Blodprøver bør tages før initiering af behandlingen samt 14 dage senere samt derefter yderligere 2-3 gange med 4 ugers interval. Hvis prøverne er normale, tages blodprøver hver 3. måned.
 • Patienter med kronisk nedsat lungefunktion, særligt astma, har risiko for overfølsomhedsreaktioner.
 • Forsigtighed ved aktivt gastro-duodenale ulcera.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på NSAID inkl. acetylsalicylsyre, selvom risikoen for krydsallergi anses for lav.
 • Mesalazin er blevet sat i forbindelse med et akut intoleranssyndrom, som kan være svært at skelne fra en opblussen i inflammatorisk tarmsygdom.
 • Der er rapporteret om alvorlige kutane bivirkninger, og mesalazin bør seponeres ved de første tegn og symptomer på alvorlige hudreaktioner, fx hududslæt, slimhindelæsioner eller andre tegn på overfølsomhed.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myocarditis, Pericarditis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Colitis  (forværring), Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverpåvirkning  (forhøjede transaminaser og kolestatiske parametre)
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Subakut kutan lupus erythematosus Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Oligospermi  (reversibel)
Luftveje, thorax og mediastinum Allergiske lungereaktioner  (inkl. dyspnø, hoste, bronkospasme, alveolitis, pulmonal eosinofil, lungeinfiltrater, pneumoni)
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nyrer og urinveje Nyresten
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Der er rapporteret svære reaktioner hos patienter med præeksisterende hudlidelser, fx atopisk dermatitis. 

Interaktioner

Samtidig behandling med azathioprin eller mercaptopurin kan øge risikoen for knoglemarvsdepression. Monitorering af blodtal og dosisjustering af mercaptopurin bør overvejes. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For oral og rektal administration af mesalazin er der i alt data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Flere datasæt peger på en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan dog meget vel fortolkes som confounding by indication. Der er beskrevet et tilfælde af medfødt nyrepåvirkning hos et barn eksponeret for 2-4 gram mesalazin under 3.-5. måned af graviditeten; men kausaliteten er tvivlsom. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4159

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 9 %, hvilket er højt. Sandsynlige bivirkninger (diarré) hos barnet er beskrevet i mindst tre tilfælde. Såfremt behandling fortsættes under amning, bør man være opmærksom på bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Virkningsmekanismen er ikke endeligt fastlagt.
 • Anti-inflammatorisk virkning opnås sandsynligvis ved, at mesalazin hæmmer leukocytchemotaxi og nedsætter cytokin- og leukotrienproduktionen samt øger dannelsen af frie radikaler.

Farmakokinetik

 • < 8 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. 30-50 % absorberes.
  Depottabletter (polydepot), depotgranulat (multimatrix), enterodepottabletter (multimatrix), enterodepotgranulat (multimatrix) og tabletter med modificeret udløsning frigiver det aktive stof jævnt gennem duodenum til rectum.
 • Rektal administration. 10-20 % absorberes.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Depottabletter:ikke opbevares i køleskab eller fryser.

Håndtering af kapsler og tabletter

depottabletter 500 mg, Parallelimport  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages før et måltid.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 057130
100 stk. (blister)
Udgået 01-05-2023
(B) depottabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 160456
300 stk. (blister)
1.186,35 3,95 11,86

Substitution

depottabletter 500 mg
Pentasa Ferring, Mesalazin, depottabletter 500 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  500 mg

Præg:
PENTASA, mg, 500
Kærv: Delekærv
Farve: Beige, Spættet, Hvid
Mål i mm: 13,6 x 13,6
depottabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4159. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol. 2008; 25:271-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242053 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...