Substitutionsregler

Revideret: 01.09.2023
Louise Thrane (Forfatter),

Substitution betyder, at apoteket udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, som lægen har skrevet på recepten. 

 

Lægemidler med samme aktive indholdsstof(fer) i beslægtede lægemiddelformer kan indbyrdes erstattes. Dette betegnes som generisk substitution af synonyme lægemidler. Apoteket skal anvende generisk substitution for dermed at udlevere det billigste lægemiddel. 

 

Lægemidler, der kan substitueres, er efter Lægemiddelstyrelsens faglige vurdering inddelt i grupper, hvor alle lægemidler i gruppen kan erstatte hinanden. Gældende substitutionsgrupper og tilskudsgrupper kan ses på medicinpriser.dk, Se også Lægemiddelgrupper - substitutionsgrupper

 

Lægen (eller tandlægen) kan i særlige tilfælde fravælge substitution, når substitution på apoteket er uhensigtsmæssig (5444). Det sker ved, at lægen markerer "Ej S" i FMK eller på recepten. Når det er tilfældet, skal apoteket udlevere netop det ordinerede lægemiddel. 

Fravalgsbetegnelsen "Ej S" er kun gyldig på en entydig recept. Derfor skal lægen angive nøjagtigt, hvilket lægemiddel, der ikke må substitueres bort fra: 

  • I de tilfælde, hvor der er flere lægemidler med samme navn (direkte forhandlede og parallelimporterede), kan recepten kun blive entydig, hvis lægen anfører enten varenummer eller forhandler af lægemidlet.
  • Forhandler angives ved at skrive den direkte forhandlers navn, "direkte importeret" eller parallelimportørens navn.
  • Angivelsen "parallelimporteret" er ikke entydig, da samme lægemiddel ofte findes fra flere parallelimportører.
  • Hvis recepten ikke er entydig, kan apoteket uden videre se bort fra fravalgspåtegnelsen.

Kunden kan altid selv fravælge substitution. 

 

Evt. tilskud fra sygesikringen bliver beregnet ud fra billigste lægemiddel i substitutionsgruppen. Patienten skal således selv betale hele prisforskellen mellem det billigste lægemiddel og det ordinerede lægemiddel. 

 

Se også "Substitution af lægemidler" på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.  

 

 

Referencer

5444. Retsinformation. Vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt til at informere om billigere kombinationer af flere ens mindre pakninger. Sundheds- og Ældreministeriet. 2020, https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9922 (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...