Lysantin®

N04AB02
 
 

Anvendelsesområder

 

 • Bemærk: Parkinsons sygdom fremkaldt af antipsykotika eller metoclopramid behandles primært ved seponering af de præparater, hvis muligt.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg orphenadrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Initialt 50 mg 2 gange dgl., stigende indtil optimal virkning.
 • Vedligeholdelsesdosis. 150-250 mg dgl., højst 400 mg dgl. fordelt på flere doser.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Fortrinsvis bestemt af den perifere antikolinerge virkning
 • Ubehandlet snævervinklet glaukom
 • Tardiv dyskinesi
 • Urinretention
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Prostatahyperplasi
 • Takykardi
 • Hypertension
 • Hjerteinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Bør ikke anvendes til patienter med lav konfusionstærskel, kognitive forstyrrelser og/eller demens.
 • Den centrale virkning kan fremkalde anfald hos patienter med epilepsi.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Orphenadrin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær**, Synsforstyrrelser Konjunktivale gener
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation
Psykiske forstyrrelser Eufori, Konfusion, Nervøsitet Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention*

* Urinretention kan imidlertid udnyttes terapeutisk ved urgeinkontinens hos mænd, et symptom, som forekommer hyppigt ved idiopatisk Parkinsons sygdom (det er dog andre typer antikolinerge præparater, som anvendes). Se evt. Midler mod overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

** Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

 • MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva og antipsykotika forstærker den antikolinerge effekt.
 • Ved samtidig behandling med haloperidol er set stigning i haloperidols plasmakoncentration og nedsættelse af haloperidol dosis kan blive nødvendig.
 • Ved samtidig anvendelse af opioider kan de centraldepressive virkninger forstærkes (respirationsdepression og sedation).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Antikolinergikum.
 • Ved Parkinsons sygdom menes kolinerge interneuroner i striatum at være overaktive og denne overaktivitet kan dæmpes med antikolinergika.
 • Antikolinergika kan især dæmpe tremor ved idiopatisk Parkinsons sygdom og ekstrapyramidale bivirkninger (parkinsonisme) ved behandling med antipsykotika.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren.
 • Plasmahalveringstid 17 timer (enkeltdosis) og 30-40 timer (multiple doser).
 • Ca. 50 % udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 50 mg, Viatris  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 174813
100 stk.
209,20 2,09 8,37

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...