Lysantin®

N04AB02
 
 

Anvendelsesområder

 

Bemærk: Parkinsonisme fremkaldt af antipsykotika eller metoclopramid behandles primært ved seponering af de præparater, hvis muligt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg orphenadrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Initialt 50 mg 2 gange dgl., stigende indtil optimal virkning.
 • Vedligeholdelsesdosis. 150-250 mg dgl., højst 400 mg dgl. fordelt på flere doser.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Fortrinsvis bestemt af den perifere antikolinerge virkning
 • Ubehandlet snævervinklet glaukom
 • Tardiv dyskinesi
 • Urinretention
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Prostatahyperplasi
 • Takykardi
 • Hypertension
 • Hjerteinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Bør ikke anvendes til patienter med lav konfusionstærskel, kognitive forstyrrelser og/eller demens.
 • Den centrale virkning kan fremkalde anfald hos patienter med epilepsi.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Orphenadrin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Akkommodationsbesvær, Konjunktivale gener, Synsforstyrrelser.
Mundtørhed.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eufori, Konfusion, Nervøsitet.
Urinretention*.

* Urinretention kan imidlertid udnyttes terapeutisk ved urgeinkontinens hos mænd, et symptom, som forekommer hyppigt ved idiopatisk parkinsonisme (det er dog andre typer antikolinerge præparater, som anvendes). Se evt. Midler mod overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

Interaktioner

 • MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva og antipsykotika forstærker den antikolinerge effekt.
 • Ved samtidig behandling med haloperidol er set stigning i haloperidols plasmakoncentration og nedsættelse af haloperidol dosis kan blive nødvendig.
 • Ved samtidig anvendelse af opioider kan de centraldepressive virkninger forstærkes (respirationsdepression og sedation).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Antikolinergikum.
 • Ved Parkinsons sygdom menes kolinerge interneuroner i striatum at være overaktive og denne overaktivitet kan dæmpes med antikolinergika.
 • Antikolinergika kan især dæmpe tremor ved idiopatisk Parkinsons sygdom og ekstrapyramidale bivirkninger (parkinsonisme) ved behandling med antipsykotika.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren.
 • Plasmahalveringstid 17 timer (enkeltdosis) og 30-40 timer (multiple doser).
 • Ca. 50% udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 174813
100 stk.
170,85 6,83

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...