Viread®

J05AF07
 
 

Anvendelsesområder

 • HIV
  Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-infiktion. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.

 • Hepatitis B
  Kronisk hepatitis B med tegn på betydende virusreplikation eller vedvarende forhøjede serumtransaminaser med tegn på inflammation eller fibrose/cirrhose.

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af HIV eller kronisk hepatitis B. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 123 mg, 163 mg, 204 mg eller 245 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat). 

Granulat. 1 g indeholder 33 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat). 

Doseringsforslag

Tabletter 

Alder  

Legemsvægt  

Dosis  

Voksne 

≥35 kg 

245 mg 1 gang dgl. 

Børn 12-18 år 

≥35 kg 

245 mg 1 gang dgl. 

Børn 6-12 år 

28-35 kg 

204 mg 1 gang dgl. 

Børn 6-12 år 

22-28 kg 

163 mg 1 gang dgl. 

Børn 6-12 år 

17-22 kg 

123 mg 1 gang dgl. 

Granulat 

 • Børn 2-12 år. 6,5 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.

 

Før behandling bør serum-ALAT være vedvarende forhøjet i: 

 • mindst 6 mdr. hos børn med kompenseret leversygdom, der skyldes HBeAg-positiv kronisk hepatitis B
 • mindst 12 mdr. hos børn med HBeAg-negativ sygdom.


Bemærk:
 

 • Tabletter:
  • Tabletterne tages med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses.
  • Knust tablet kan opslæmmes i vand, appelsinjuice eller druesaft.
  • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Tages med mad.
  • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.
 • Granulat:
  • Udrøres i mindst 1 spiseskefuld blød mad pr. måleske granulat.
 • Ved opkastning < 1 time efter indtagelse, tages en ny dosis.
 • Glemt dosis kan tages til et måltid indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn med kronisk hepatitis B i alderen 2-12 år med legemsvægt < 35 kg.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR  

  ml/min.  

  Dosis (voksne)  

  30-50 

  132 mg 1 gang dgl.  

  20-30 

  66 mg 1 gang dgl.  

  10-20 

  33 mg 1 gang dgl.  

  < 10 

  Bør kun anvendes i forbindelse med dialyse: 16,5 mg efter afslutning af hver 4-timers dialyse  

  Bemærk: 

  • GFR < 50 ml/min. Nyrefunktionen skal følges tæt.
  • GFR < 30 ml/min: Bør ikke anvendes, medmindre der ikke findes alternativ behandling.
  • Børn: Bør ikke anvendes.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 2-4 ugers behandling
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.
 • Tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD); men indvirkning på fremtidig frakturrisiko er uvis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse
Nyrer og urinveje Proksimal renal tubulopati  (herunder Fanconis syndrom)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Lactatacidose*
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati, Osteomalaci
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nefritis  (herunder akut interstitiel nefritis), Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt, Renal tubulær nekrose

* Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Viread®
 • Ved kombination med atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, hvorfor denne bør gives boosted med ritonavir.
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Ved samtidig brug af sofosbuvir/ledipasvir/velpatasvir sammen med tenofovir (specielt sammen med en farmakokinetisk booster) skal der udvises forsigtighed med hyppig monitorering af nyrefunktionen, idet koncentrationen af tenofovir øges.
 • Bør ikke anvendes samtidig med andre lægemidler, der indeholder tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid eller adefovirdipivoxil.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For tenofovirdisoproxil er der data for mere end 3.200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Behandling af HIV:
Må ikke anvendes. 

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  

 

Behandling af hepatitis B: 

Kan om nødvendigt anvendes. 

Baggrund: Udskilles i minimale mængder i modermælken, og eksponering gennem amning skønnes uden betydning  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtagelse af alkohol under behandling med Viread®. Alkoholforbrug kan bidrage til tilfælde af osteonekrose.

Forsigtighed ved indtagelse af alkohol under behandling med Viread®.  

Alkoholforbrug kan bidrage til tilfælde af osteonekrose. 

Farmakodynamik

 • HIV-nukleotid-RT-hæmmer.
 • Omdannes intracellulært til den aktive metabolit.
 • Nukleosid- og nukleotidanalog mod hepatitis B virus.

Farmakokinetik

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed ca. 25 %. Øges med ca. 40 % ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80 % udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 123 mg, Gilead Sciences  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 163 mg, Gilead Sciences  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 204 mg, Gilead Sciences  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 245 mg, Gilead Sciences  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand, appelsinjuice eller druesaft.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 123 mg (kan dosisdisp.)
Viread
067642
30 stk.
2.153,15 71,77 142,96
(BEGR) filmovertrukne tabletter 163 mg (kan dosisdisp.)
Viread
175826
30 stk.
2.847,90 94,93 142,69
(BEGR) filmovertrukne tabletter 204 mg (kan dosisdisp.)
Viread
451326
30 stk
3.560,00 118,67 142,51
(BEGR) filmovertrukne tabletter 245 mg (kan dosisdisp.)
Viread
009679
30 stk.
4.272,15 142,41 142,41
(BEGR) granulat 33 mg/g
Viread
477212
60 g
1.163,15 19,39 143,92

Substitution

filmovertrukne tabletter 245 mg
Tenofovir disoproxil "Glenmark Glenmark Nordic, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 245 mg
Tenofovir disoproxil "Stada" STADA Nordic, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 245 mg
Tenofovir disoproxil "Zentiva" Zentiva, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 245 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  123 mg

Præg:
GSI, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 123 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  163 mg

Præg:
GSI, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,7 x 10,7
filmovertrukne tabletter 163 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  204 mg

Præg:
GSI, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 15,4
filmovertrukne tabletter 204 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  245 mg

Præg:
GILEAD 4331, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 10,3 x 16,8
filmovertrukne tabletter 245 mg
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...