Nukleosid- og nukleotidanaloger (virusinfektioner)

J05AF

Revideret: 13.01.2022

 

Lamivudin

Er en nukleosidanalog med effekt på hepatitis B. 

HBV er et lille DNA-virus, der benytter et RNA-mellemled i replikationsfasen - altså en form for reverse transcription. Lamivudin er en effektiv hæmmer af replikationen, men HBV findes i en langlivet form i hepatocyt kernen, så HBV elimineres ikke. 

Der dannes let resistens mod lamivudin ved enkeltstof behandling, og denne resistens afficerer også mulighederne for efterfølgende behandling med mere effektive nukleosidanaloger, hvilket er baggrunden for, at stoffet ikke længere er førstevalg. 

Lamivudin har meget få bivirkninger.  

Emtricitabin

Har samme effekt som lamivudin.  

Adefovir

Er en nukleotidanalog. 

Sammenlignet med lamivudin er effekten på HBV-DNA mindre, til gengæld er risikoen for resistensudvikling også mindre. Adefovir er effektivt mod HBV, der har udviklet resistens mod lamivudin. 

Nukleotidanaloger har ofte udvist renal toksicitet, men adefovir gives dog i en lav dosis til HBV-behandling, og der er ikke evidens for renal toksicitet. 

Adefovir er ikke så effektiv som den anden nukleotid tenofovir.  

Entecavir

Er en nukleosidanalog med effekt på hepatitis B. 

Stoffet synes mere potent end lamivudin og adefovir, samtidig er resistensudvikling hos naive patienter en sjældenhed. 

Der er nogen krydsresistens over for lamivudin, og responset hos lamivudinresistente er således mindre, og resistensudvikling inden for de første år er væsentligt øget.  

Tenofovir

Anvendes til behandling af HIV-infektion og har i kliniske studier vist sig i stand til at hæmme replikationen af HBV, og resistensudvikling synes ikke at være et problem. Findes som to forskellige prodrugs tenofovirdisoproxil og tenofoviralafenamid. 

Præparatvalg

Den optimale behandlingsstrategi for anvendelse af nukleosidanaloger ved kronisk HBV er endnu ikke fastlagt. 

 

Patienter, som har høj HBV-DNA (> 2.000 IU/ml) og forhøjede transaminaseværdier, er kandidater til behandling. 

 

Ved fremskreden fibrose påbegyndes behandling tidligere, og der er indikation for at behandle alle med hepatitis B og cirrhose. 

 

Der kan også vælges at behandle midaldrende (mænd > 40 år, kvinder > 50 år), med kongenit infektion og høj virusmængde eller familiær forekomst af hepatocellulært karcinom. 

 

Ved tvivl om behandlingsindikation kan leverbiopsi eller fibroscanning være vejledende. 

 

Der er som hovedregel kun få bivirkninger ved behandling med nukleosidanaloger. Valget kommer derfor til at reflektere risiko for resistensudvikling, evne til at nedsætte HBV-DNA samt pris. 

 

Entecavir og tenofovirdisoproxil eller - alafenamid er de mest effektive lægemidler og har kun minimal risiko for resistensudvikling, hvorfor der ikke er behov for kombinationsbehandling. Tenofoviralafenamid fortrækkes ved nedsat GFR eller osteoporose. Behandlingsvarigheden er mindst ½-1 år efter HBe-serokonvertering og optimalt til HBs-konvertering. Hos HBeAg-negative behandles til HBsAg-serokonvertering; hvilket også gælder cirrhotikere. Der hersker dog betydelig usikkerhed om den optimale behandlingsvarighed, og for en del patienter kan der blive tale om livslang behandling. Efter en langvarig succesfuld behandling (lav/umålelig HBV-DNA) hos HBeAg-negative er det muligt at ophøre med behandling; men det kræver tæt observation, da der er risiko for opblussen i den inflammatoriske aktivitet (ALAT-stigning) - hvilket kræver genoptagelse af behandlingen.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Entecavir Baraclude
Bristol-Myers Squibb
oral opløsning  0,05 mg/ml 210 ml   23,12 231,19
Entecavir Entecavir "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  0,5 mg 30 stk. (blister)   85,43 85,43
Entecavir Entecavir "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  1 mg 30 stk. (blister)   112,23 56,11
Entecavir Entecavir "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  0,5 mg 30 stk.   116,70 116,70
Entecavir Entecavir "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  0,5 mg 30 stk. (blister)   93,47 93,47
Entecavir Entecavir "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  1 mg 30 stk. (blister)   102,40 51,20
Adefovirdipivoxil Hepsera®
Gilead Sciences
tabletter  10 mg 30 stk.   188,00 188,00
Adefovirdipivoxil Hepsera®
Gilead Sciences
tabletter  10 mg 30 stk. (Orifarm)   187,27 187,27
Tenofovirdisoproxil Tenofovir disoproxil "Glenmark"
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
filmovertrukne tabletter  245 mg 30 stk.   22,45 22,45
Tenofovirdisoproxil Tenofovir disoproxil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  245 mg 30 stk.   21,91 21,91
Tenofovirdisoproxil Tenofovir disoproxil "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  245 mg 30 stk.   21,78 21,78
Tenofoviralafenamid Vemlidy
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk. (Paranova)   161,41 161,41
Tenofoviralafenamid Vemlidy
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   161,36 161,36
Tenofoviralafenamid Vemlidy
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk. (Abacus)   161,36 161,36
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  123 mg 30 stk.   72,04 143,49
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  163 mg 30 stk.   95,28 143,22
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  204 mg 30 stk   119,11 143,05
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  245 mg 30 stk.   142,94 142,94
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
granulat  33 mg/g 60 g   19,46 144,45
Lamivudin Zeffix®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter  100 mg 28 stk. (blister)   19,85 59,54
Lamivudin Zeffix®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter  100 mg 28 stk. (blister) (2care4)   20,94 62,83
 
 
Gå til toppen af siden...