Entecavir "Stada"

J05AF10
 
 
Antiviralt middel mod hepatitis B-virus.

Anvendelsesområder

 • Kronisk hepatitis B med:
  • Kompenseret leversygdom og tegn på virusreplikation i form af forhøjet serum-transaminase og histologisk dokumenteret inflammation og/eller fibrose
  • Dekompenseret leversygdom hos voksne.

 

Entecavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af kronisk hepatitis B. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,5 mg (delekærv) eller 1 mg (delekærv) entecavir. 

Doseringsforslag

Kompenseret leversygdom 

 • Ikke tidligere nukleosid-behandlede patienter
  • Voksne og børn med legemsvægt > 32,6 kg
   • 0,5 mg 1 gang dgl. 2 timer før eller efter et måltid.
  • Til børn 2-18 år med legemsvægt 10-32,6 kg findes oral opløsning.
 • Lamivudinrefraktære patienter
  • Voksne
   • 1 mg 1 gang dgl. mindst 2 timer før eller efter et måltid.
   • Den optimale behandlingsvarighed kendes ikke.
   • Ved LVDr-mutationer bør kombinationsbehandling med et andet antiviralt middel, som ikke har krydsresistens over for hverken lamivudin eller entecavir, overvejes frem for monoterapi med entecavir.

 

Dekompenseret leversygdom 

 • Voksne
  • 1 mg 1 gang dgl. mindst 2 timer før eller efter et måltid.
  • Hos patienter med dekompenseret leversygdom fortsættes behandlingen, så længe der er effekt på HBV-DNA og transaminaser.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages 2 timer før eller efter et måltid.
 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne. Daglig dosis nedsættes til: 

  GFR (ml/min.)  

  Ikke tidligere nukleosid-behandlet kompenseret leversygdom  

  Lamivudin-refraktær kompenseret leversygdom eller dekompenseret leversygdom  

  30-50 

  0,25 mg 

  0,5 mg 

  10-30 

  0,15 mg 

  0,3 mg 

  < 10 

  0,05 mg 

  0,1 mg 

  Dosisreduktionen kan også opnås ved at øge dosisintervallerne. 

  Ved hæmodialyse gives dosis efter dialysen. 

   

  Børn 2-17 år. Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes til HIV-smittede, der ikke får samtidig antiretroviral behandling, da entecavir kan inducere resistensudvikling i HIV.
 • Hos lamivudin refraktære patienter med inkompenseret leversygdom bør anden behandling overvejes.
 • Ved opstart af behandling hos patienter med tidligere dokumenteret lamivudin-resistent hepatitis B bør kombinationsbehandling med et andet antiviralt middel, som ikke har krydsresistens over for hverken lamivudin eller entecavir, overvejes frem for monoterapi med entecavir.
 • Anvendes med forsigtighed til patienter med cirrose pga. relativt større risiko for hepatitiseksacerbation.
 • ALAT-niveau bør måles mindst hver 3. måned, HBV-DNA og HBeAg hver 6. måned.
 • Hyppigere kontrol hos patienter med inkompenseret leversygdom. Der er risiko for eksacerbation eller hepatitis recidiv efter ophør med behandlingen, hvorfor løbende kontrol skal fortsætte mindst 6 måneder efter ophør.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni  (hos børn)
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Hepatitiseksacerbation efter behandlingsophør
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Nukleosidanalog.
 • Omdannes intracellulært til den aktive metabolit, entecavirtrifosfat, som hæmmer replikationen af virus ved at forhindre den virale DNA-kædes forlængelse fra pregenomisk RNA.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1,5 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 140 timer.
 • Ca. 75 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 0,5 mg, STADA Nordic  Delekærv
filmovertrukne tabletter 1 mg, STADA Nordic  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages 2 timer før eller efter et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 0,5 mg 030089
30 stk. (blister)
2.499,95 83,33 83,33
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg 562492
30 stk. (blister)
3.060,65 102,02 51,01

Substitution

filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Entecavir "Accord" Accord, Entecavir, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Entecavir "Medical Valley" Medical Valley, Entecavir, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 1 mg
Entecavir "Accord" Accord, Entecavir, filmovertrukne tabletter 1 mg
Entecavir "Teva" TEVA, Entecavir, filmovertrukne tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 10
filmovertrukne tabletter 0,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Pink
Mål i mm: 4,8 x 12,8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...