Neuraminidasehæmmere (influenza)

J05AH

Revideret: 19.07.2023

Oseltamivir og zanamivir tilhører en gruppe antivirale kemoterapeutika, der virker ekstracellulært ved at hæmme den enzymatiske aktivitet af influenzavirusneuraminidase. Stofferne er aktive mod såvel influenza A- som influenza B-virusstammer. 

 

Klinisk virkning 

Influenza er en lokal infektion i luftvejene, og symptomerne på influenza og mængden af virus i luftvejsepitelet er nært korreleret. 

I fase 3-randomiserede, placebokontrollerede multicenterundersøgelser, omfattende mere end 3.000 patienter med naturligt erhvervet influenza A eller B, sås det, at den gennemsnitlige symptomvarighed blev reduceret med ca. 1 dag for begge stoffer, når behandlingen blev iværksat inden for 48 timer efter symptomdebut. Den dokumenterede effekt er således beskeden og forudsætter behandling kort efter symptomdebut. 

Det vides ikke med sikkerhed, om midlet har effekt ved alvorlig influenzasygdom, fx influenzapneumoni. Observationer under 2009-pandemien giver støtte til antagelse af en vis effekt af stoffet. 

Præparatvalg

Primært anvendes oseltamivir, hvis der er behov for behandling. 

 

I tilfælde, hvor der under en epidemi er resistens mod oseltamivir, vil zanamivir i.v. oftest kunne anvendes som substitut. Zanamivir (til inhalation) er ikke markedsført i Danmark, men det kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

 

Hos individuelle svært syge patienter kan det overvejes at skifte behandling til zanamivir i.v. 

 

Zanamivir må ikke gives i tuben på intuberede patienter. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Zanamivir Dectova
GSK Pharma
infusionsvæske, opløsning  10 mg/ml 1 x 20 ml   24,00 2.874,55
Oseltamivir Tamiflu®
Roche
hårde kapsler  30 mg 10 stk. (BEREDSKABSMEDICIN)  
Oseltamivir Tamiflu®
Roche
hårde kapsler  30 mg 10 stk. (blister)   12,63 63,15
Oseltamivir Tamiflu®
Roche
hårde kapsler  45 mg 10 stk. (BEREDSKABSMEDICIN)  
Oseltamivir Tamiflu®
Roche
hårde kapsler  45 mg 10 stk. (blister)   23,58 78,58
Oseltamivir Tamiflu®
Roche
hårde kapsler  45 mg 10 stk. (blister) (2care4)  
Oseltamivir Tamiflu®
Roche
hårde kapsler  45 mg 10 stk. (blister) (Orifarm)   23,45 78,17
Oseltamivir Tamiflu®
Roche
hårde kapsler  75 mg 10 stk. (BEREDSKABSMEDICIN)  
 
 
Gå til toppen af siden...