Dectova

J05AH01
 
 

Antiviralt middel mod influenza. Neuraminidasehæmmer. 

Anvendelsesområder

Behandling af kompliceret og muligvis livstruende influenza A- eller B-virusinfektion hos voksne og børn (≥ 6 måneder) når:  

 • man ved eller mistænker, at patientens influenzavirus er resistent over for andre lægemidler mod influenza end zanamivir, og/eller
 • andre antivirale lægemidler til behandling af influenza ikke er velegnede til behandling af den enkelte patient, herunder inhaleret zanamivir.

Dectova bør anvendes i henhold til officielle retningslinjer. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg zanamivir (som hydrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 600 mg i.v. 2 gange dgl. i 5-10 dage.

 

Børn 

 • 6-17år
  • 12 mg/kg legemsvægt i.v. 2 gange dgl. i 5-10 dage.
  • Højst 600 mg 2 gange dgl.
 • 6 måneder - 5 år
  • 14 mg/kg legemsvægt i.v. 2 gange dgl. i 5-10 dage.

Infusion 

 • Gives som intravenøs infusion over 30 minutter.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 måneder.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Alder  

  Legemsvægt  

  Initial- dosis  

  Vedligeholdelsesdosis  

  Interval mellem initialdosis og 1. vedligeholdelsesdosis  

  ≥18 år 

   

  600 mg 

  60 mg x 2 dgl. 

  48 timer 

  6-17 år 

   

  ≥50 kg 

  600 mg 

  60 mg x 2 dgl. 

  48 timer 

  < 50 kg 

  12 mg/kg 

  1,2 mg/kg x 2 dgl. 

  48 timer 

  6 mdr.-5 år 

  ≥42,8 kg 

  600 mg 

  60 mg x 2 dgl. 

  48 timer 

  < 42,8 kg 

  14 mg/kg 

  1,4 mg/kg x 2 dgl. 

  48 timer 

   

 • GFR 15-30 ml/min.

  Alder 

  Legemsvægt 

  Initial- dosis 

  Vedligeholdelsesdosis 

  Interval mellem initialdosis og 1. vedligeholdelsesdosis 

  ≥18 år 

   

  600 mg 

  150 mg x 2 dgl. 

  24 timer 

  6-17 år 

   

  ≥50 kg 

  600 mg 

  150 mg x 2 dgl. 

  24 timer 

  < 50 kg 

  12 mg/kg 

  3 mg/kg x 2 dgl. 

  24 timer 

  6 mdr.-5 år 

  ≥42,8 kg 

  600 mg 

  150 mg x 2 dgl. 

  24 timer 

  < 42,8 kg 

  14 mg/kg 

  3,5 mg/kg x 2 dgl. 

  24 timer 

   

 • GFR 30-50 ml/min.

  Alder 

  Legemsvægt 

  Initial- dosis 

  Vedligeholdelsesdosis 

  Interval mellem initialdosis og 1. vedligeholdelsesdosis 

  ≥18 år 

   

  600 mg 

  250 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  6-17 år 

   

  ≥50 kg 

  600 mg 

  250 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  < 50 kg 

  12 mg/kg 

  5 mg/kg x 2 dgl. 

  12 timer 

  6 mdr.-5 år 

  ≥42,8 kg 

  600 mg 

  250 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  < 42,8 kg 

  14 mg/kg 

  5,8 mg/kg x 2 dgl. 

  12 timer 

   

 • GFR 50-80 ml/min.

  Alder 

  Legemsvægt 

  Initial- dosis 

  Vedligeholdelsesdosis 

  Interval mellem initialdosis og 1. vedligeholdelsesdosis 

  ≥18 år 

   

  600 mg 

  400 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  6-17 år 

   

  ≥50 kg 

  600 mg 

  400 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  < 50 kg 

  12 mg/kg 

  8 mg/kg x 2 dgl. 

  12 timer 

  6 mdr.-5 år 

  ≥42,8 kg 

  600 mg 

  400 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  < 42,8 kg 

  14 mg/kg 

  9,3 mg/kg x 2 dgl. 

  12 timer 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen monitoreres før og regelmæssigt under behandlingen.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder 3,08 mmol natrium, der svarer til 180 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré.
Hepatotoksicitet.
Forhøjet ALAT/ASAT.
Hududslæt.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Kramper.
Bevidsthedssvækkelse.
Adfærdsforstyrrelse, Delirium, Hallucinationer.
Erythema multiforme.
Ødemer  (ansigt, svælg).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Influenzaviruspartiklen har på sin overflade to funktionelt vigtige proteiner - hæmaglutinin og neuraminidase.
 • Hæmaglutinin er viruspartiklens receptor, der formidler bindingen mellem partiklen og sialylsyrederivater på overfladen af epitelcellerne i luftvejene.
 • Neuraminidase er i stand til at spalte sialylsyre, der findes i store mængder på overfladen af epitelcellerne i luftvejene og i den slim, der dækker epitelcellerne.
 • Neuraminidase kan således spalte den cellulære receptor for hæmaglutinin.
 • Uden en funktionel neuraminidase vil luftvejssekretet opretholde sin viskositet, og virus vil klumpe sammen og ikke være i stand til at forlade den inficerede celle. Dermed kan virus ikke sprede sig i luftvejene.
 • Neuraminidasehæmmere bindes irreversibelt til neuraminidasens aktive område og blokerer enzymaktiviteten.
 • Der er observeret krydsresistens mellem zanamivir og oseltamivir; men mange stammer med oseltamivir-resistens vil være følsomme for zanamivir.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,23 l/kg.
 • Elimineringshalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Kan indgives ufortyndet eller fortyndet.
 • Evt. fortynding af infusionsvæsken
  • Beregnet mængde infusionsvæske fortyndes i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration af zanamivir ≥ 0,2 mg/ml.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Uforligelighed ved infusion 

 • Må ikke gives samtidig med andre lægemidler til i.v. administration med undtagelse af infusionsvæskerne anført under håndtering.

Holdbarhed

 • Fortyndet infusionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 395010
1 x 20 ml
507,75 25,39 3.040,42

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

01.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...