Dectova

J05AH01
 
 

Antiviralt middel mod influenza. Neuraminidasehæmmer. 

Anvendelsesområder

Behandling af kompliceret og muligvis livstruende influenza A- eller B-virusinfektion hos voksne og børn (≥ 6 måneder) når:  

 • man ved eller mistænker, at patientens influenzavirus er resistent over for andre lægemidler mod influenza end zanamivir, og/eller
 • andre antivirale lægemidler til behandling af influenza ikke er velegnede til behandling af den enkelte patient, herunder inhaleret zanamivir.

Dectova bør anvendes i henhold til officielle retningslinjer. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg zanamivir (som hydrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 600 mg i.v. 2 gange dgl. i 5-10 dage.

 

Børn 

 • 6-17år
  • 12 mg/kg legemsvægt i.v. 2 gange dgl. i 5-10 dage.
  • Højst 600 mg 2 gange dgl.
 • 6 måneder - 5 år
  • 14 mg/kg legemsvægt i.v. 2 gange dgl. i 5-10 dage.

Infusion 

 • Gives som intravenøs infusion over 30 minutter.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 måneder.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Alder  

  Legemsvægt  

  Initial- dosis  

  Vedligeholdelsesdosis  

  Interval mellem initialdosis og 1. vedligeholdelsesdosis  

  ≥18 år 

   

  600 mg 

  60 mg x 2 dgl. 

  48 timer 

  6-17 år 

   

  ≥50 kg 

  600 mg 

  60 mg x 2 dgl. 

  48 timer 

  < 50 kg 

  12 mg/kg 

  1,2 mg/kg x 2 dgl. 

  48 timer 

  6 mdr.-5 år 

  ≥42,8 kg 

  600 mg 

  60 mg x 2 dgl. 

  48 timer 

  < 42,8 kg 

  14 mg/kg 

  1,4 mg/kg x 2 dgl. 

  48 timer 

   

 • GFR 15-30 ml/min.

  Alder 

  Legemsvægt 

  Initial- dosis 

  Vedligeholdelsesdosis 

  Interval mellem initialdosis og 1. vedligeholdelsesdosis 

  ≥18 år 

   

  600 mg 

  150 mg x 2 dgl. 

  24 timer 

  6-17 år 

   

  ≥50 kg 

  600 mg 

  150 mg x 2 dgl. 

  24 timer 

  < 50 kg 

  12 mg/kg 

  3 mg/kg x 2 dgl. 

  24 timer 

  6 mdr.-5 år 

  ≥42,8 kg 

  600 mg 

  150 mg x 2 dgl. 

  24 timer 

  < 42,8 kg 

  14 mg/kg 

  3,5 mg/kg x 2 dgl. 

  24 timer 

   

 • GFR 30-50 ml/min.

  Alder 

  Legemsvægt 

  Initial- dosis 

  Vedligeholdelsesdosis 

  Interval mellem initialdosis og 1. vedligeholdelsesdosis 

  ≥18 år 

   

  600 mg 

  250 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  6-17 år 

   

  ≥50 kg 

  600 mg 

  250 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  < 50 kg 

  12 mg/kg 

  5 mg/kg x 2 dgl. 

  12 timer 

  6 mdr.-5 år 

  ≥42,8 kg 

  600 mg 

  250 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  < 42,8 kg 

  14 mg/kg 

  5,8 mg/kg x 2 dgl. 

  12 timer 

   

 • GFR 50-80 ml/min.

  Alder 

  Legemsvægt 

  Initial- dosis 

  Vedligeholdelsesdosis 

  Interval mellem initialdosis og 1. vedligeholdelsesdosis 

  ≥18 år 

   

  600 mg 

  400 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  6-17 år 

   

  ≥50 kg 

  600 mg 

  400 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  < 50 kg 

  12 mg/kg 

  8 mg/kg x 2 dgl. 

  12 timer 

  6 mdr.-5 år 

  ≥42,8 kg 

  600 mg 

  400 mg x 2 dgl. 

  12 timer 

  < 42,8 kg 

  14 mg/kg 

  9,3 mg/kg x 2 dgl. 

  12 timer 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen monitoreres før og regelmæssigt under behandlingen.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder 3,08 mmol natrium, der svarer til 180 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré.
Hepatotoksicitet.
Forhøjet ALAT/ASAT.
Hududslæt.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Kramper.
Bevidsthedssvækkelse.
Adfærdsforstyrrelse, Delirium, Hallucinationer.
Erythema multiforme.
Ødemer  (ansigt, svælg).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Influenzaviruspartiklen har på sin overflade to funktionelt vigtige proteiner - hæmaglutinin og neuraminidase.
 • Hæmaglutinin er viruspartiklens receptor, der formidler bindingen mellem partiklen og sialylsyrederivater på overfladen af epitelcellerne i luftvejene.
 • Neuraminidase er i stand til at spalte sialylsyre, der findes i store mængder på overfladen af epitelcellerne i luftvejene og i den slim, der dækker epitelcellerne.
 • Neuraminidase kan således spalte den cellulære receptor for hæmaglutinin.
 • Uden en funktionel neuraminidase vil luftvejssekretet opretholde sin viskositet, og virus vil klumpe sammen og ikke være i stand til at forlade den inficerede celle. Dermed kan virus ikke sprede sig i luftvejene.
 • Neuraminidasehæmmere bindes irreversibelt til neuraminidasens aktive område og blokerer enzymaktiviteten.
 • Der er observeret krydsresistens mellem zanamivir og oseltamivir; men mange stammer med oseltamivir-resistens vil være følsomme for zanamivir.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,23 l/kg.
 • Elimineringshalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Kan indgives ufortyndet eller fortyndet.
 • Evt. fortynding af infusionsvæsken
  • Beregnet mængde infusionsvæske fortyndes i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration af zanamivir ≥ 0,2 mg/ml.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Uforligelighed ved infusion 

 • Må ikke gives samtidig med andre lægemidler til i.v. administration med undtagelse af infusionsvæskerne anført under håndtering.

Holdbarhed

 • Fortyndet infusionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 395010
1 x 20 ml
245,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

01.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...