Ann-Brit Eg Hansen
(Referent)

Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Ann-Brit Eg Hansen, Overlæge, ph.d., klinisk lektor
Infektionsmedicinsk Afdeling
Amager Hvidovre Hospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Aciclovir og valaciclovir (virusinfektioner) (Referent)
 
Andre antivirale midler mod HIV (Referent)
 
Anti-D immunglobulin (specifikke human immunglobuliner) (Referent)
 
Antivirale midler mod COVID-19 (Referent)
 
Antivirale midler mod hepatitis B (virusinfektioner) (Referent)
 
Antivirale midler mod hepatitis C (virusinfektioner) (Referent)
 
Antivirale midler mod influenzavirus (Referent)
 
CCR5-hæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Cidofovir (Referent)
 
Direkte aktive antivirale (DAA) lægemidler mod hepatitis C (HCV) (Referent)
 
Endonukleasehæmmer (influenza) (Referent)
 
Famciclovir (virusinfektioner) (Referent)
 
Farmakokinetiske boostere (Referent)
 
Foscarnet (virusinfektioner) (Referent)
 
Ganciclovir og valganciclovir (virusinfektioner) (Referent)
 
Humane immunglobuliner (Referent)
 
Humane immunglobuliner til i.v. brug (Referent)
 
Humane immunglobuliner til s.c. eller evt. i.m. brug (Referent)
 
Humant hepatitis B immunglobulin (Referent)
 
Humant rabies immunglobulin (Referent)
 
Humant tetanus immunglobulin (Referent)
 
Immunsera fra dyr (Referent)
 
Immunsera og humane immunglobuliner (Referent)
 
Integrasehæmmer i kombination med RT-hæmmere (Referent)
 
Integrasehæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Kapsid-hæmmer (Referent)
 
Letermovir (Referent)
 
Maribavir (Referent)
 
Midler mod CMV (Referent)
 
Midler mod herpesvirus (Referent)
 
Midler mod HIV (Referent)
 
Midler mod RSV-infektion, palivizumab (virusinfektioner) (Referent)
 
Molnupiravir (Referent)
 
Neuraminidasehæmmere (influenza) (Referent)
 
Non-nukleosid-RT-hæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Nukleosid- og nukleotidanaloger (virusinfektioner) (Referent)
 
Nukleosid- og nukleotid-RT-hæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Nukleosid/nukleotid- og non-nukleosid-RT-hæmmere i komb. (Referent)
 
Proteasehæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Remdesivir (Referent)
 
Reverse transcriptase-hæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Ribavirin (virusinfektioner) (Referent)
 
Specifikke humane immunglobuliner (Referent)