Humant tetanus immunglobulin

J06BB

Revideret: 31.08.2021

 

Tetanusprofylakse

 

Sårbehandling

Kirurgisk revision er af afgørende betydning, hvis tetanus skal undgås.
Alle læsioner - selv de mindste - kan indebære risiko for tetanus. Særlig stor risiko ved: 

  • Læsioner med devitaliseret væv - såvel åbne som tilsyneladende lukkede (fx hammerslag)
  • Læsioner, som er perforerende (skudsår, stiksår, bidsår), og især hvor der er mistanke om fremmedlegemer (træsplinter, torne, søm)
  • Læsioner efter 3. gradsforbrændinger (især forårsaget af ild) og 2. gradsforbrændinger, der er større end 3 % af legemets overflade
  • Læsioner på underekstremiteter (især på fod og tæer), ulcus cruris
  • Glatte snitlæsioner, hvor der foreligger forurening med jord, eller hvor der senere er opstået infektion
  • Læsioner, der er mere end 5 timer gamle, når patienten kommer til behandling.

Primær suturering må frarådes i ovennævnte tilfælde.
Som profylakse mod tetanus har antibiotika alene ingen værdi. 

Specifik tetanusprofylakse

Specifik tetanusprofylakse kan enten være aktiv (immunisering med toksoidvaccine) eller aktiv plus passiv (antitoksininjektion) i kombination. Patientens dokumenterede vaccinationsstatus og lægens skøn over tetanusrisikoen er afgørende for valget.
Retningslinjer fremgår af tabel 1. 

Tabel 1. Tetanusprofylakse hos patienter med vævslæsioner, 

anbefalet af Statens Serum Institut, EPI NYT uge 5b, 2015. 

 

Humant tetanus 

immunglobulin 

(TIG) 

Vaccinationsstatus 

Vaccine 

(VAT) 

Mindre 

risiko 

Stor 

risiko 

A. 

2 eller 3 

primær- 

vaccinationer 

Tidspunktet er inden for beskyttende interval 

 

Interval for beskyttelsens varighed er overskredet 

2 vacciner 

3 vacciner 

B. 

1 eller ingen vaccinationer eller manglende oplysninger 

 

+** 

C. 

Uafhængig af vaccinations-status 

 

Ved ekstremt store blodtab** gives både vaccine og tetanus immunglobulin 

* 2 vaccinationer giver beskyttelse i 1 år, 3 vaccinationer i 5 år og revaccination i 10 år.
** Hos voksen transfusionsbehov > 5 portioner blod. 

 

Startes eller færdiggøres primærvaccinationsserien i forbindelse med en læsion, gives samtidig TIG, hvilket indebærer, at der skal gives en ekstra dosis tetanusvaccine (VAT) en måned efter. 

Er der tvivl om vaccinationsanamnesen, suppleres også med TIG. Er personen 

  • Aldrig tidligere vaccineret: dag 0: TIG + VAT, 1 måned: VAT, 2 måneder: VAT, 1 år: VAT
  • Vaccineret 1 gang tidligere: dag 0: TIG + VAT, 1 måned: VAT, 1 år: VAT
  • Vaccineret 2 gange tidligere: dag 0: TIG + VAT, 1 måned: VAT.

Er de to vaccinationer givet inden for det seneste år, gives kun VAT.
TIG rekvireres fra Statens Serum Institut. 

 
 
Gå til toppen af siden...