Midler mod RSV-infektion, palivizumab (virusinfektioner)

J06BB

Revideret: 19.07.2023

Palivizumab er et humaniseret monoklonalt antistof fra mus, rettet mod respiratorisk syncytialvirus (RSV).
I en multicenterundersøgelse, omfattende 1.502 højrisikobørn, randomiseret til forebyggende behandling med palivizumab (15 mg/kg/måned) og placebo, var frekvensen af sygehusindlæggelser på grund af RSV-infektion 4,8 % i palivizumabgruppen sammenlignet med 10,5 % i placebogruppen (P < 0,001). Derimod synes behandlingen ikke med sikkerhed at forebygge behov for mekanisk ventilation. 

Anvendelsesområder

Forebyggende behandling af alvorlige respiratoriske syncytialvirus (RSV)-infektioner hos præmature og børn med kronisk lungesygdom. 

 

Neonataludvalget under Dansk Pædiatrisk Selskab anbefaler behandlingen til børn med meget stor risiko for at udvikle svære komplikationer til RSV-infektion, fx børn, som i neonatalperioden har haft symptomer på svær bronkopulmonal dysplasi, især hvis disse børn er født før 28. gestationsuge, og til neonatale med hæmodynamisk betydende medfødt hjertesygdom. Se RSV-profylakse med Palivisumab fra Dansk Pædiatrisk Selskab

 

Man anbefaler ikke rutinemæssig brug af profylakse til bestemte grupper af præmature, men anbefaler, at ordination sker på baggrund af en individuel vurdering. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Palivizumab Synagis
AstraZeneca
injektionsvæske, opl.  50 mg/0,5 ml 0,5 ml   11.430,30
Palivizumab Synagis
AstraZeneca
injektionsvæske, opl.  50 mg/0,5 ml 0,5 ml (Orifarm)   11.430,40
Palivizumab Synagis
AstraZeneca
injektionsvæske, opl.  50 mg/0,5 ml 0,5 ml (Abacus)   11.351,80
Palivizumab Synagis
AstraZeneca
injektionsvæske, opl.  100 mg/1ml 1 ml (Abacus)   10.814,45
Palivizumab Synagis
AstraZeneca
injektionsvæske, opl.  100 mg/1ml 1 ml (Orifarm)   10.820,00
Palivizumab Synagis
AstraZeneca
injektionsvæske, opl.  100 mg/1ml 1 ml   11.413,50
 
 
Gå til toppen af siden...