Synagis

J06BD01
 
 

Humaniseret IgG monoklonalt antistof mod respiratorisk syncytialvirus (RSV) til intramuskulær anvendelse. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af alvorlige infektioner i de nedre luftveje forårsaget af respiratorisk syncytialvirus (RSV), som kræver sygehusindlæggelse. Se endvidere Midler mod RSV-infektion, palivizumab (virusinfektioner).

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg palivizumab. 

Doseringsforslag

Børn under 2 år 

  • 15 mg/kg legemsvægt i.m. 1 gang om måneden i hele RSV-sæsonen.
  • Injiceres lateralt på lårets forside.
  • Første dosis bør gives inden starten af RSV-sæsonen.

Forsigtighedsregler

Trombocytopeni.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Blødning, Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Infektioner og parasitære sygdomme Virale infektioner Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Dyskinesier
Luftveje, thorax og mediastinum Stridor Hoste, Rhinitis
Hud og subkutane væv Eksem Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø

I forbindelse med anafylaktisk reaktion er der i visse tilfælde rapporteret dødsfald. 

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

  • Humaniseret IgG1K monoklonalt antistof rettet mod en epitop på det A-antigene site på fusionsproteinet af respiratorisk syncytialvirus (RSV).
  • Dette humaniserede monoklonale antistof er sammensat af human (95 %) og murin (5 %) antistofsekvens.
  • Det har potent neutraliserende og fusionsinhiberende aktivitet mod både RSV undertype A- og B-stammer.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 20 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 

  • Injektionsvæske/tilberedt injektionsvæske: 5-7.

 

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/0,5 ml 429604
0,5 ml
5.715,15 11.430,30
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/0,5 ml 521592
0,5 ml (Orifarm)
5.715,20 11.430,40
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/0,5 ml 571676
0,5 ml (Abacus)
5.675,90 11.351,80
(A) injektionsvæske, opl. 100 mg/1ml 180921
1 ml (Abacus)
10.814,45 10.814,45
(A) injektionsvæske, opl. 100 mg/1ml 392775
1 ml (Orifarm)
10.820,00 10.820,00
(A) injektionsvæske, opl. 100 mg/1ml 537706
1 ml
11.413,50 11.413,50
 
 

Revisionsdato

22.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...