Jan Gerstoft
(Forfatter)

Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Jan Gerstoft, Overlæge, dr.med.
Epidemiklinikken
Rigshospitalet
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Aciclovir og valaciclovir (virusinfektioner) (Forfatter)
 
Andre antivirale midler mod HIV (Forfatter)
 
Antivirale midler mod COVID-19 (Forfatter)
 
Antivirale midler mod hepatitis B (virusinfektioner) (Forfatter)
 
Antivirale midler mod hepatitis C (virusinfektioner) (Forfatter)
 
Antivirale midler mod influenzavirus (Forfatter)
 
CCR5-hæmmere (midler mod HIV) (Forfatter)
 
Cidofovir (Forfatter)
 
Direkte aktive antivirale (DAA) lægemidler mod hepatitis C (HCV) (Forfatter)
 
Endonukleasehæmmer (influenza) (Forfatter)
 
Famciclovir (virusinfektioner) (Forfatter)
 
Farmakokinetiske boostere (Forfatter)
 
Foscarnet (virusinfektioner) (Forfatter)
 
Ganciclovir og valganciclovir (virusinfektioner) (Forfatter)
 
Integrasehæmmer i kombination med RT-hæmmere (Forfatter)
 
Integrasehæmmere (midler mod HIV) (Forfatter)
 
Kapsid-hæmmer (Forfatter)
 
Letermovir (Forfatter)
 
Maribavir (Forfatter)
 
Midler mod CMV (Forfatter)
 
Midler mod herpesvirus (Forfatter)
 
Midler mod HIV (Forfatter)
 
Midler mod RSV-infektion, palivizumab (virusinfektioner) (Forfatter)
 
Molnupiravir (Forfatter)
 
Neuraminidasehæmmere (influenza) (Forfatter)
 
Non-nukleosid-RT-hæmmere (midler mod HIV) (Forfatter)
 
Nukleosid- og nukleotidanaloger (virusinfektioner) (Forfatter)
 
Nukleosid- og nukleotid-RT-hæmmere (midler mod HIV) (Forfatter)
 
Nukleosid/nukleotid- og non-nukleosid-RT-hæmmere i komb. (Forfatter)
 
Proteasehæmmere (midler mod HIV) (Forfatter)
 
Remdesivir (Forfatter)
 
Reverse transcriptase-hæmmere (midler mod HIV) (Forfatter)
 
Ribavirin (virusinfektioner) (Forfatter)
 

Andre artikler

Akut bronchitis (Forfatter)
 
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom (Forfatter)
 
Akut mastitis (Forfatter)
 
Akut otitis media hos børn (Forfatter)
 
Akut pyelonefritis (Forfatter)
 
Akut pyelonefritis/urosepsis (Forfatter)
 
Akut rhinosinuitis (Forfatter)
 
Akut tonsillitis (Forfatter)
 
Akut ukompliceret cystitis (Forfatter)
 
Amning - valg af antibiotika (Forfatter)
 
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI) (Forfatter)
 
Antibiotikavejledning - generelt (Forfatter)
 
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi (Forfatter)
 
Aspirationspneumoni (Forfatter)
 
Bakteriel sepsis (Forfatter)
 
Bakteriel vaginose (Forfatter)
 
Bidsår (Forfatter)
 
Centralnervesystemet (Forfatter)
 
Cerebral absces (Forfatter)
 
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte (Forfatter)
 
CURB-65 score (Forfatter)
 
Diabetisk fodsår (Forfatter)
 
Endocarditis på native klapper (Forfatter)
 
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi (Forfatter)
 
Epididymitis (Forfatter)
 
Epiglottitis acuta (Forfatter)
 
Erysipelas (Forfatter)
 
Erythema migrans (Forfatter)
 
Furunkulose (Forfatter)
 
Gastroenteritis acuta (Forfatter)
 
Glasgow Coma Scale (GCS) (Forfatter)
 
Gonoré (Forfatter)
 
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte (Forfatter)
 
Graviditet - valg af antibiotika (Forfatter)
 
Helicobacter pylori (Forfatter)
 
Hjerte (Forfatter)
 
Hud og bløddele (Forfatter)
 
Impetigo (Forfatter)
 
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis) (Forfatter)
 
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces) (Forfatter)
 
Klapprotese endocarditis (Forfatter)
 
Knogler og led (Forfatter)
 
Kompliceret cystitis (Forfatter)
 
Luftveje (Forfatter)
 
Mave-tarm-kanal (Forfatter)
 
Meningitis (akut bakteriel) (Forfatter)
 
Nekrotiserende bløddelsinfektioner (Forfatter)
 
Neuroborreliose (Forfatter)
 
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis (Forfatter)
 
Osteomylitis acuta - purulent artritis (Forfatter)
 
Paranychion/Panaritum (Forfatter)
 
Pneumoni (Forfatter)
 
Profylakse mod endocarditis (Forfatter)
 
Profylakse ved meningokoksygdom (Forfatter)
 
Purulent conjunctivitis (Forfatter)
 
Salpingitis (Forfatter)
 
Sepsis (Forfatter)
 
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score) (Forfatter)
 
Syfilis (Forfatter)
 
Trichomoniasis (Forfatter)
 
Ulcus cruris (Forfatter)
 
Urinvejsinfektion hos kateterbærere (Forfatter)
 
Urogenitalsystemet (Forfatter)
 
Vejledning i brug af antibiotika (Forfatter)
 
Vurderingsværktøjer til voksne (Forfatter)
 
Øjne (Forfatter)