Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarm-kanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Furunkulose

Revideret: 31.08.2023

Behandling

 

Anbefalet behandling  

 

 • Behandlingen af hudlæsionerne består primært i behandling med chlorhexidinsæbe 4 %. Evt. suppleres med:
 • Universel antibiotikabehandling er kun undtagelsesvis indiceret, fx ved meget udbredte læsioner.
 • I sværere tilfælde kan incision af absces være nødvendig. Evt. suppleres med:

* Clarithromycin har en række kontraindikationer og klinisk betydende interaktioner. Se omtalen under de enkelte præparater. 

 

Mikrobiologi  

 

Staphylococcus aureus .  

 

Kommentarer  

 

 • Recidiverende, evt. familiært optrædende furunkulose skyldes som oftest, at patienten eller en i dennes husstand er bærer af Staphylococcus aureus i næsen, og furunkulosetilfældene vil vedblive at dukke op, så længe patienten har bakterien i næsen.
 • Næsebærertilstanden behandles med:
  • Mupirocin creme 2 % x 3 i 5 dage
   kombineret med
   daglig helkropsvask med chlorhexidinsæbe 4 % (inkl. hårvask).
 • Ved familiær bærertilstand behandles hele husstanden.

 

 

Gå til toppen af siden...