Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Candida sepsis med kendt ætiologi

Revideret: 20.10.2021

Behandling ved C. albicans, C. tropicalis og C. parapsilosis*

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

eller 

 • Caspofungin
  70 mg i.v. dag 1
 • Derefter Caspofungin
  50 mg i.v. dgl., dog fortsat 70 mg dgl. ved legemsvægt > 80 kg.

 

Ved fluconazol følsomt isolat 

 • Voksne
  Efter 5* dages echinocandinbehandling
  Fluconazol
  12 mg/kg x 1 (oftest 800 mg) første dag, herefter 6-12 mg/kg x 1 (oftest 400-600 mg).

* C. parapsilosis er næsten altid fluconazol-følsom. Fluconazol har overordnet bedre aktivitet ved C. parapsilosis end echinocandiner, hvorfor fluconazol foretrækkes, så snart der foreligger følsomhedsbestemmelse.  

 

Børn 

Caspofungin 

Børn < 12 mdr. er ikke undersøgt i kliniske studier, men der foreligger data, der støtter følgende dosisanbefalinger:  

 • Børn > 3 mdr.
  Caspofungin
  70 mg/m2 i.v. 1. dag (højst 70 mg), derefter 50 mg/m2 legemsoverflade dgl. (højst 70 mg).
 • Børn < 3 mdr.
  Caspofungin
  25 mg/m2 i.v. x 1.

eller 

 • Børn > 1 md.
  Anidulafungin
  1. døgn: 3 mg/kg i.v. (højst 200 mg).
  Derefter1,5 mg/kg i.v. (højst 100 mg).

 

Ved fluconazolfølsomt isolat: 

 • Børn > 4 uger
  Fluconazol
  12 mg/kg i.v. x 1 (højst 400 mg).
 • Børn 15-28 dage
  Fluconazol
  6 mg/kg i.v. x1 hver 48. time.
 • Børn 0-14 dage
  Fluconazol
  6 mg/kg x 1 i.v. hver 72. time.

 

Ved nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min. 

 • Voksne og børn
  • Caspofungin og Anidulafungin
   • Ingen dosisændring.
  • Fluconazol
   • eGFR < 50 ml/min.: Dosis halveres.
   • Hæmodialyse: Normal dosis, På dialysedage gives dosis efter dialysen.
   • CRRT: Normal dosis.
   • CAPD: Dosis halveres.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 


Dialysepatienter 

 

Behandling ved C. glabrata og C. krusei

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

eller 

 • Caspofungin 70 mg i.v. dag 1
 • Derefter 50 mg i.v. dgl.,
  dog fortsat 70 mg i.v. dgl. ved legemsvægt > 80 kg.

 

Børn 

Caspofungin 

Børn < 12 mdr. er ikke undersøgt i kliniske studier, men der foreligger data, der støtter følgende dosisanbefalinger:  

eller 

 • Børn > 1 md.
  Anidulafungin
  1. døgn: 3 mg/kg i.v. (højst 200 mg).
  Derefter 1,5 mg/kg i.v. (højst 100 mg).

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kommentar  

 

C. krusei er azolresistent, og C. glabrata er enten resistent eller har nedsat følsom for azoler. I udvalgte tilfælde kan højdosis fluconazol eller andre azoler anvendes som efterfølgende oral konsolidering af Candida glabrata

 

 

Referencer

5490. Michael Neely, Hasan S Jafri, Nita Seibel. Pharmacokinetics and safety of caspofungin in older infants and toddlers. Antimicrob Agents Chemother. 2009; 53(4):1450-6, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19114680/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5491. Xavier Sáez-Llorens, Mercedes Macias, Padmanabha Maiya et al. Pharmacokinetics and safety of caspofungin in neonates and infants less than 3 months of age. Antimicrob Agents Chemother. 2009; 53(3):869-75, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19075070/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...