Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (DCI)
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende bløddelsinfektioner

Akut rhinosinuitis

Revideret: 01.03.2022

Behandling

Kræver oftest ikke antibiotika.  

 

Antibiotikabehandling iværksættes, hvis patienten opfylder følgende symptomer: 

  • Persisterende symptomer foreneligt med sinuitis i 10 dage.

    eller
  • Symptomdebut med feber > 39⁰ C, purulent sekretion eller smerter/hovedpine i mindst 3 dage.

    eller
  • Tiltagende symptomer eller værre forløb efter en typisk viral øvre luftvejsinfektion, hvor der initialt var bedring efter 3-4 dage.

 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

* Clarithromycin har en række kontraindikationer og klinisk betydende interaktioner. Se omtalen under de enkelte præparater. 

 

Ved behandlingssvigt/recidiv 

 

Mikrobiologi  

 

 

Kommentarer  

 

  • Da akut sinuitis, specielt sinuitis maxillaris har stor tendens til spontan helbredelse og lav komplikationsrisiko, er antibiotika kun sjældent indiceret, og behandling kan ofte begrænses til at skabe afløb samt at give analgetika. Forhøjet CRP styrker indikationen for antibiotisk behandling.
  • Behandling af sinuitis ethmoidalis er en specialistopgave.

 

 

Gå til toppen af siden...