Niels Frimodt-Møller
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Niels Frimodt-Møller, Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Afsnit 9301
Rigshospitalet
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Aminoglykosider til systemisk brug (Forfatter)
 
Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner (Forfatter)
 
Antibakterielle midler til inhalation (Forfatter)
 
Antibakterielle midler til lokal brug (Forfatter)
 
Antibakterielle midler til systemisk brug (Forfatter)
 
Antibiotika virkemåde og resistens (Forfatter)
 
Antistoffer mod recidiv af Clostridioides difficile infektion (CDI) (Forfatter)
 
Behandlingsvarighed (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Bivirkninger (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Carbapenemer (β-laktamantibiotika) (Forfatter)
 
Cefalosporin kombineret med β-laktamasehæmmer (β-laktamantibiotika) (Forfatter)
 
Cefalosporiner (β-laktamantibiotika) (Forfatter)
 
Clindamycin (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Dalbavancin (Forfatter)
 
Daptomycin (Forfatter)
 
Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik (Forfatter)
 
Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Fosfomycin (Forfatter)
 
Fusidin (systemisk brug) (Forfatter)
 
Følsomhedsbestemmelse og resistens (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Kombinationsbehandling (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Makrolider (Forfatter)
 
Methenamin (Forfatter)
 
Metronidazol (systemisk brug) (Forfatter)
 
Monobactamer (β-laktamantibiotika) (Forfatter)
 
Nitrofurantoin (Forfatter)
 
Oversigt over mikroorganismer (Forfatter)
 
Oxazolidinoner (Forfatter)
 
Penicilliner (β-laktamantibiotika) (Forfatter)
 
Penicilliner kombineret med β-laktamasehæmmere (β-laktamantibiotika) (Forfatter)
 
Polymyxiner (Forfatter)
 
Principper for behandling med antibiotika (Forfatter)
 
Profylakse (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Rationel antibiotikaterapi (Forfatter)
 
Rifamyciner (Forfatter)
 
Sulfonamider (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Sulfonamider og trimethoprim i kombination (Forfatter)
 
Teicoplanin (Forfatter)
 
Tetracycliner, tigecyclin og eravacyclin (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
Trimethoprim (systemisk brug) (Forfatter)
 
Vancomycin (Forfatter)
 
Virkemåde (antibiotika til systemisk brug) (Forfatter)
 
β-laktamantibiotika (Forfatter)
 
β-laktamase-sensitive penicilliner (Forfatter)
 
β-laktamase-sensitive penicilliner med udvidet spektrum og med virkning også på gramnegative stave (Forfatter)
 
β-laktamase-stabile penicilliner med virkning på penicillinasedannende stafylokokker (Forfatter)
 
β-laktamase-stabilt penicillin med virkning kun på gramnegative stave og Staphylococcus saprofyticus (β-laktamantibiotika) (Forfatter)
 

Andre artikler

Akut bronchitis (Forfatter)
 
Akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom (Forfatter)
 
Akut mastitis (Forfatter)
 
Akut otitis media hos børn (Forfatter)
 
Akut pyelonefritis (Forfatter)
 
Akut pyelonefritis/urosepsis (Forfatter)
 
Akut rhinosinuitis (Forfatter)
 
Akut tonsillitis (Forfatter)
 
Akut ukompliceret cystitis (Forfatter)
 
Amning - valg af antibiotika (Forfatter)
 
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion (CDI) (Forfatter)
 
Antibiotikavejledning - generelt (Forfatter)
 
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi (Forfatter)
 
Aspirationspneumoni (Forfatter)
 
Bakteriel sepsis (Forfatter)
 
Bakteriel vaginose (Forfatter)
 
Bidsår (Forfatter)
 
Centralnervesystemet (Forfatter)
 
Cerebral absces (Forfatter)
 
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte (Forfatter)
 
CURB-65 score (Forfatter)
 
Diabetisk fodsår (Forfatter)
 
Endocarditis på native klapper (Forfatter)
 
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi (Forfatter)
 
Epididymitis (Forfatter)
 
Epiglottitis acuta (Forfatter)
 
Erysipelas (Forfatter)
 
Erythema migrans (Forfatter)
 
Furunkulose (Forfatter)
 
Gastroenteritis acuta (Forfatter)
 
Glasgow Coma Scale (GCS) (Forfatter)
 
Gonoré (Forfatter)
 
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte (Forfatter)
 
Graviditet - valg af antibiotika (Forfatter)
 
Helicobacter pylori (Forfatter)
 
Hjerte (Forfatter)
 
Hud og bløddele (Forfatter)
 
Impetigo (Forfatter)
 
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis) (Forfatter)
 
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces) (Forfatter)
 
Klapprotese endocarditis (Forfatter)
 
Knogler og led (Forfatter)
 
Kompliceret cystitis (Forfatter)
 
Luftveje (Forfatter)
 
Mave-tarm-kanal (Forfatter)
 
Meningitis (akut bakteriel) (Forfatter)
 
Nekrotiserende bløddelsinfektioner (Forfatter)
 
Neuroborreliose (Forfatter)
 
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis (Forfatter)
 
Osteomylitis acuta - purulent artritis (Forfatter)
 
Paranychion/Panaritum (Forfatter)
 
Pneumoni (Forfatter)
 
Profylakse mod endocarditis (Forfatter)
 
Profylakse ved meningokoksygdom (Forfatter)
 
Purulent conjunctivitis (Forfatter)
 
Salpingitis (Forfatter)
 
Sepsis (Forfatter)
 
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score) (Forfatter)
 
Syfilis (Forfatter)
 
Trichomoniasis (Forfatter)
 
Ulcus cruris (Forfatter)
 
Urinvejsinfektion hos kateterbærere (Forfatter)
 
Urogenitalsystemet (Forfatter)
 
Vejledning i brug af antibiotika (Forfatter)
 
Vurderingsværktøjer til voksne (Forfatter)
 
Øjne (Forfatter)