β-laktamase-sensitive penicilliner

J01CE

Revideret: 16.02.2022

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Benzylpenicillin Benzylpenicillin "Panpharma"
PanPharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  0,6 g 10 x 0,6 g (1 mill. IE)   81,25
Benzylpenicillin Benzylpenicillin "Panpharma"
PanPharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1,2 g 10 x 1,2 g (2 mill. IE)   49,62
Benzylpenicillin Benzylpenicillin "Panpharma"
PanPharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  3 g 10 x 3 g (5 mill. IE)   57,99
Phenoxymethylpenicillin Ospen
Parallelimport
Udgået 04.04.2022
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 24 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 20 stk. (blister)   51,48
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 30 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 20 stk. (blister)   51,50
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 30 stk. (blister)   68,13
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 10 stk. (blister)   49,97
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   50,08
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   35,75
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 100 stk. (blister)   16,81
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 10 stk. (blister)   40,92
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 12 stk. (blister)   41,21
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   27,83
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 24 stk. (blister)   50,27
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   35,76
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 36 stk. (blister)   35,76
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 100 stk. (blister)   16,26
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 108 stk. (blister)   15,81
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 mill. IE 12 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 mill. IE 24 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 10 stk. (blister)   32,42
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   52,73
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 100 stk. (blister)   16,81
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 20 stk. (blister)   35,97
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 30 stk. (blister)   23,16
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 20 stk. (blister)   34,95
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 24 stk. (blister)   34,75
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 30 stk. (blister)   28,24
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 36 stk. (blister)   23,19
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
Udgået 05.09.2022
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 20 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
Udgået 05.09.2022
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 30 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillin "EQL"
EQL Pharma
granulat til oral opløsning  50 mg/ml 125 ml  
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillin "EQL"
EQL Pharma
granulat til oral opløsning  50 mg/ml 200 ml   35,83
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma"
EQL Pharma
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)   8,54
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma"
EQL Pharma
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk. (blister)   6,71
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
filmovertrukne tabletter  400 mg 20 stk.   21,98
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)   5,61
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk. (blister)   6,76
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
filmovertrukne tabletter  800 mg 100 stk.   5,78
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
granulat til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   49,12
Phenoxymethylpenicillin Priminova
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)   5,14
Phenoxymethylpenicillin Priminova
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk. (blister)   7,70
Phenoxymethylpenicillin Primve
2care4 Generics
pulver til oral suspension  50 mg/ml 125 ml   47,25
Phenoxymethylpenicillin Primve
2care4 Generics
pulver til oral suspension  50 mg/ml 200 ml   35,66
 
 
Gå til toppen af siden...