Primcillin®

J01CE02
 
 

Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin). 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre- og nedre luftsvejsinfektioner
 • hud- og bindevævsinfektioner.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg (600.000 IE) (delekærv) eller 800 mg (1,2 mill. IE) (delekærv) phenoxymethylpenicillinkalium.
Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 50 mg (75.000 IE) phenoxymethylpenicillinkalium. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 400-800 mg (600.000-1,2 mill. IE) 3-4 gange dgl.

 

Børn 

 • 33-66 mg (50.000-100.000 IE)/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Ved visse alvorlige sygdomme anvendes højere doser, se Vejledning i brug af antibiotika.

 

Bemærk

 • Tabletterne kan synkes hele eller halve med et glas vand.
 • Kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.
 • Oral suspension indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden. 

 

Kalium 

Det aktive indholdsstof phenoxymethylpenicillinkalium indeholder kalium: 

 • 400 mg indeholder 1,0 mmol (40 mg) kalium pr. tablet.
 • 800 mg indeholder 2,1 mmol (81 mg) kalium pr. tablet.

Hvis patienten har nedsat nyrefunktion eller er på kaliumfattig diæt, bør dette medregnes 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Undersøgelser Positiv Coombs' test
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Primcillin®
 • Penicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Penicilliner kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.
 • Samtidig indgift af methotrexat og phenoxymethylpenicillinkalium bør ske med forsigtighed, idet det kan føre til øget toksicitet af methotrexat. Tæt monitorering kan være nødvendig.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3716, 3744

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Milde bivirkninger i form af diarré og udslæt er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker baktericidt på:
  • Grampositive kokker:
   • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
   • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
   • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
   • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
   • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
  • Grampositive stave:
   • Clostridium spp.
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium spp.
   • Actinomyces spp.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
  • Visse gramnegative stave, fx:
   • Pasteurella spp.
   • Capnocytophaga spp.
  • Desuden:
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.
 • Over for de fleste følsomme grampositive bakterier er benzylpenicillin det antibiotikum, som har den højeste aktivitet (MIC ca. 0,05 mikrogram/ml).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • 25-30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Phenoxymethylpenicillinkalium (V-penicillin) omregning: 

 • 660 mg svarer til 1 mill. IE
 • 1 mg svarer til 1.515 IE.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig oral suspension. Kan opbevares i højst 2 uger i køleskab (2-8°C). 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 400 mg, Viatris  Delekærv
filmovertrukne tabletter 800 mg, Viatris  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg 416636
20 stk.
87,30 4,37 21,83
(B) filmovertrukne tabletter 800 mg 012609
20 stk. (blister)
96,60 4,83 12,08
(B) filmovertrukne tabletter 800 mg 013102
30 stk. (blister)
128,65 4,29 10,72
(B) filmovertrukne tabletter 800 mg 416768
100 stk.
229,35 2,29 5,73
(B) granulat til oral suspension 50 mg/ml 416784
100 ml
202,95 2,03 81,18
(B) granulat til oral suspension 50 mg/ml 416792
200 ml
316,40 1,58 63,28

Substitution

filmovertrukne tabletter 800 mg
Priminova Orifarm Generics, Phenoxymethylpenicillin, filmovertrukne tabletter 800 mg
 
granulat til oral suspension 50 mg/ml
Primve 2care4 Generics, Phenoxymethylpenicillin, pulver til oral suspension 50 mg/ml
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
pcV, 0.4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 15,3
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  800 mg

Præg:
pcV, 0.8
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 18,4
filmovertrukne tabletter 800 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3744. Dencker BB, Larsen H, Jensen ES et al. Birth outcome of 1886 pregnancies after exposure to phenoxymethylpenicillin in utero. Clin Microbiol Infect. 2002; 8(4):196-201, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12047410 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...