β-laktamase-sensitive penicilliner

J01CE

Revideret: 27.06.2023

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Benzylpenicillin Benzylpenicillin "Panpharma"
PanPharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  0,6 g 10 x 0,6 g (1 mill. IE)   22,41 80,65
Benzylpenicillin Benzylpenicillin "Panpharma"
PanPharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1,2 g 10 x 1,2 g (2 mill. IE)   13,68 49,25
Benzylpenicillin Benzylpenicillin "Panpharma"
PanPharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  3 g 10 x 3 g (5 mill. IE)   15,98 57,52
Phenoxymethylpenicillin Ospen
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 24 stk. (blister)   20,39 61,79
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 20 stk. (blister)   7,98 48,35
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 30 stk. (blister)   7,10 43,03
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 20 stk. (blister)   7,98 48,36
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 30 stk. (blister)   7,06 42,77
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 10 stk. (blister)   26,92 81,56
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   13,19 39,96
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   9,46 28,67
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 100 stk. (blister)   5,69 17,25
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 10 stk. (blister)   26,91 81,55
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 12 stk. (blister)   26,91 81,54
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   13,44 40,73
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 24 stk. (blister)   13,44 40,73
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   15,71 47,61
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 36 stk. (blister)   15,70 47,58
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 mill. IE 12 stk. (blister)   22,32 67,63
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 10 stk. (blister)   18,24 55,26
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   13,19 39,97
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   13,91 42,16
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 20 stk. (blister)   12,12 24,49
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 30 stk. (blister)   9,42 19,02
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 12 stk. (blister)   15,74 31,79
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 20 stk. (blister)   12,08 24,40
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 24 stk. (blister)   17,05 34,45
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 30 stk. (blister)   9,46 19,10
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 36 stk. (blister)   11,80 23,84
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   21,25 64,39
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   15,83 47,95
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 100 stk. (blister)   15,54 47,10
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   13,19 39,97
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   13,91 42,15
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 20 stk. (blister)   12,19 24,63
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 30 stk. (blister)   6,79 13,72
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillin "EQL"
EQL Pharma
Udgået 10.07.2023
granulat til oral opløsning  50 mg/ml 200 ml  
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma"
EQL Pharma
Udgået 10.07.2023
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma"
EQL Pharma
Udgået 10.07.2023
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
filmovertrukne tabletter  400 mg 20 stk.   4,37 21,83
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)   4,83 12,08
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk. (blister)   4,29 10,72
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
filmovertrukne tabletter  800 mg 100 stk.   2,29 5,73
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
granulat til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   2,03 81,18
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Viatris
granulat til oral suspension  50 mg/ml 200 ml   1,58 63,28
Phenoxymethylpenicillin Priminova
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)   8,25 20,63
Phenoxymethylpenicillin Priminova
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk. (blister)   4,33 10,83
Phenoxymethylpenicillin Primve
2care4 Generics
pulver til oral suspension  50 mg/ml 125 ml   2,02 80,66
Phenoxymethylpenicillin Primve
2care4 Generics
pulver til oral suspension  50 mg/ml 200 ml   1,58 63,14
 
 
Gå til toppen af siden...