Dalbavancin

J01XA

Revideret: 06.12.2022

Anvendelsesområder

Antibiotikum med virkning på grampositive bakterier. Behandling af akutte bakterielle infektioner i hud og hudstrukturer hos voksne. Dalbavancin er kun indiceret ved alvorlige infektioner, der er forårsaget af Staphylococcus aureus, Koagulase-negative stafylokokker, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus anginosus gruppe (heriblandt S. anginosus, S. intermedius og S. constellatus), som er resistente over for β-laktamantibiotika som penicilliner og cefalosporiner. 

Farmakodynamik

  • Hæmmer opbygning af de grampositive bakteriers cellevægge.
  • Alle gramnegative bakterier er naturligt resistente over for dalbavancin.

 

Se ogsåVirkemåde (antibiotika til systemisk brug)

 

Mikrobiologisk virkningsspektrum 

Dalbavancin virker på Staphylococcus aureus, Koagulase-negative stafylokokker, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus anginosus gruppe (heriblandt S. anginosus, S. intermedius og S. constellatus), Enterococcus faecalis og faecium (vancomycin-følsomme) og Clostridioides difficile.  

Farmakokinetik

  • Dalbavancins plasmaproteinbinding er 93 % og ændres ikke som en funktion af lægemiddelkoncentration, nyre- eller leverinsufficiens.
  • Efter i.v. dosis på 1.000 mg til raske blev AUC i blistervæske fundet til omkring 60 % af plasma-AUC på dag 7 efter dosering.
  • Efter administration af 1 enkelt dosis på 1.000 mg til raske blev i gennemsnit 19-33 % af dalbavancin-dosis udskilt i urinen, som dalbavancin og 8-12 %, som hydroxy-dalbavancin. Ca. 20 % blev udskilt i fæces.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Dalbavancin Xydalba
Correvio
pulver til konc. til infusionsvæske  500 mg 1 stk.   7.342,00 22.048,05
 
 
Gå til toppen af siden...