Monobactamer (β-laktamantibiotika)

J01DF

Revideret: 12.05.2020

Aztreonam er det eneste monobactam, som er markedsført i Danmark. Det findes kun som inhalationspræparat. 

Anvendelsesområder

Inhalationspræparatet kan finde anvendelse til behandling af kronisk lungeinfektion forårsaget af Pseudomonas aeruginosa hos voksne med cystisk fibrose. 

Farmakodynamik

Se Virkemåde (antibiotika til systemisk brug)

Mikrobiologisk virkningsspektrum 

Aztreonam er et smalspektret antibiotikum, der virker på gramnegative bakterier, men ikke på grampositive bakterier og anaerobe bakterier. MIC for de fleste Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis og Salmonella spp.) er ca. 0,2 mikrogram/ml eller lavere. For Enterobacter spp., Citrobacter spp. og Pseudomonas spp. er MIC noget højere (15 mikrogram/ml eller mere). Ved infektioner, der er forårsaget af disse bakterier, tilrådes samtidig behandling med aminoglykosider, hvilket ofte resulterer i synergistisk virkning.  

Aztreonam er ikke aktivt over for ESBL (extended spectrum β-laktamase) producerende bakterier. Over for Neisseria spp. og Haemophilus spp. er MIC ca. 0,2 mikrogram/ml - også hos β-laktamasedannende stammer. Alle grampositive bakterier, anaerobe bakterier og Acinetobacter spp. er resistente. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption varierer, men er generelt ringe, og serumkoncentrationen er ca. 1% af koncentrationen efter intravenøs administration. Systemisk absorberet aztreonam udskilles gennem nyrerne. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Aztreonam Cayston®
Gilead Sciences
pulver og solvens til opløsning til nebulisator  75 mg 84 stk. + nebul. (Orifarm)   1.152,50
Aztreonam Cayston®
Gilead Sciences
pulver og solvens til opløsning til nebulisator  75 mg 84 stk. + nebul.   1.153,46
 
 
Gå til toppen af siden...