Cayston®

J01DF01
 
 

Syntetisk monobactampræparat

Anvendelsesområder

 • Supprimerende behandling af kronisk lungeinfektion forårsaget af Pseudomonas aeruginosa ved cystisk fibrose.
 • Meget begrænsede data for dosering ud over den første 28 dages behandlingsperiode tillader ikke vurdering af effekt ud over den første behandlingsperiode.

  

Aztreonam til inhalation bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af cystisk fibrose. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til opløsning til nebulisator. 1 hætteglas indeholder 75 mg aztreonam (som lysin). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 6 år 

 • 75 mg 3 gange i døgnet i 28 dage.
 • Inhaleres ved hjælp af speciel nebulisator (Altera®).
 • Før hver dosis skal anvendes en bronkodilator. Korttidsvirkende bronkodilatorer kan tages fra 15 minutter til 4 timer før hver dosis. Langtidsvirkende bronkodilatorer kan tages fra 30 minutter til 12 timer før hver dosis.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 år
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 65 år.

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner over for aztreonam eller ceftazidim (sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi. 

Forsigtighedsregler

Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er meget lav. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Temperaturstigning*.
Dyspnø, Halssmerter, Hoste, Nasal tilstopning, Stridor.
Almindelige (1-10 %) Hæmoptyse.
Artralgi.
Bronkospasme, Nedsat lungefunktion, Rhinitis, Rhinoré.
Hududslæt.

* Temperaturstigning ses hyppigere hos børn end hos voksne. Anafylaktisk reaktion, eksfoliativ dermatitis, erythema multiforme, hudkløe, purpura, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria og øget svedtendens er set ved parenteral anvendelse af aztreonam.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig specifikt til penicillinbindende protein 3, som er det enzym, der er ansvarlig for krydsbindingerne i den del af cellevæggen, som dannes på bakteriernes delingssted (i septa). Herved hæmmes bakteriernes deling, cellevæggen bliver utæt på delingsstedet, hvilket fører til bakteriernes død. Aztreonam virker således baktericidt på bakterier i vækstfasen.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følsomme bakterier
   • Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. og Salmonella spp.)
   • Neisseria spp. og Haemophilus spp.
   • Pseudomonas aeruginosa.
 • Resistensforhold
  • Aztreonam er modstandsdygtig over for alle de plasmidbårne β-laktamaser og i mindre grad for de kromosomale β-laktamaser.
  • Der er set moderat resistensudvikling som følge af mindre penetrationsevne gennem den ydre cellevæg.
  • I modsætning til de øvrige β-laktamantibiotika inducerer aztreonam ikke produktionen af β-laktamaser i bakterierne.

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption varierer, men er generelt ringe, og serumkoncentrationen er ca. 1% af koncentrationen efter intravenøs administration.
 • Systemisk absorberet aztreonam udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af opløsning til nebulisator 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25ºC) i højst 28 dage.
 • Brugsfærdig opløsning til nebulisator bør anvendes umiddelbart, men kan opbevares i højst 8 timer i køleskab (2-8ºC).

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til opløsning til nebulisator 75 mg 035594
84 stk. + nebul. (Orifarm)
32.270,05 1.152,50
(B) pulver og solvens til opløsning til nebulisator 75 mg 091244
84 stk. + nebul.
32.296,85 1.153,46
 
 

Revisionsdato

12.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...