Antibakterielle midler til inhalation

J01DF, J01GB, J01MA, J01XB

Revideret: 15.02.2022

Inhalation af antibiotika anvendes for at opnå en højere koncentration af antibiotika lokalt i luftveje, end der kan opnås ved systemisk indgift. 


Inhalation af antibiotika anvendes ved: 

  • Cystisk fibrose, specielt ved kolonisering eller infektion i nedre luftveje med Pseudomonas aeruginosa (2464).
  • Behandling af patienter med bronkiektasier med kolonisation/infektion med specielt Pseudomonas aeruginosa(4950).
  • Behandling af pneumoni forårsaget af gramnegative bakterier, som er resistente over for β-laktamantibiotika, eller til patienter, som er allergiske over for disse antibiotika (4950).
  • Behandling af non-tuberkuløse mykobakterielle (NTM) lungeinfektioner forårsaget af Mycobacterium avium-kompleks (MAC).

 

Anvendelse af antibiotika til inhalation medfører risiko for selektion af resistente bakterier. Risikoen ved aminoglykosid- eller polymyxin (colistin) behandling synes dog relativt lille (4432)

 

Erfaringen med aztreonam er noget mindre, men også her synes risikoen for selektion af resistente bakterier at være lille. 

 

Erfaring med levofloxacin for selektion af resistente bakterier savnes. 

Anvendelsesområder

Tobramycin og colistimethatnatrium til inhalation er især indiceret ved infektioner med gramnegative bakterier, som er resistente over for β-laktamantibiotika, eller til patienter, som er allergiske over for disse antibiotika. 

 

Aztreonam og levofloxacin kan anvendes til behandling af kronisk lungeinfektion forårsaget af Pseudomonas aeruginosa hos voksne med cystisk fibrose. 

 

Valget af præparater afhænger af bakteriernes resistensforhold. Som regel anvendes en kombination af præparater fra to forskellige antibiotika grupper ved P. aeruginosa, Acinetobacter spp. eller lignende multiresistente bakterier for at undgå yderligere resistensudvikling. 

 

Liposomal amikacin til inhalation virker på non-tuberkuløse mykobakterielle (NTM) lungeinfektioner forårsaget af Mycobacterium avium-kompleks (MAC) og anvendes hos voksne med begrænsede behandlingsmuligheder, som ikke har cystisk fibrose. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Levofloxacin bør ikke anvendes ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 20 ml/min.). 

De øvrige antibakterielle midler til inhalation kan anvendes ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion. 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion. 

Kontraindikationer

Bivirkninger

Lokale bivirkninger er hyppige. 

 

Stemmeforandring opstår hos 13 % ved behandling med tobramycin; hoste og bronkospasme hos mere end 10 % ved behandling med colistimethatnatrium; stridor, hoste, pharyngitis og nasal tilstopning hos mere end 10 % ved behandling med aztreonam; dyspnø, hoste, hæmoptyse, øget bronkialsekretion, øget viskositet af bronkialsekretion og reduceret forceret respiratorisk volumen hos mere end 10 % ved behandling med levofloxacin; hæmoptyse, stemmeforandring, dyspnø, hoste (herunder produktiv hoste) hos mere end 10 % ved behandling med lipsomal amikacin. 

 

Systemiske bivirkninger kan forekomme. 

Farmakokinetik

Ca. 10 % af inhaleret dosis når lungerne. Plasmakoncentrationen er ca. 5 % af koncentrationen efter intravenøs administration for tobramycin og colistimethatnatrium, ca. 1 % for aztreonam og ca. 50 % for levofloxacin. For levofloxacin forekommer individuelle variationer, og plasmakoncentrationen efter inhalation kan være på samme niveau som efter systemisk administration. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Amikacin ARIKAYCE liposomal
Nordic Infucare
Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion  590 mg 28 stk.   3.764,09 3.764,09
Aztreonam Cayston®
Gilead Sciences
pulver og solvens til opløsning til nebulisator  75 mg 84 stk. + nebul. (Orifarm)   382,74 1.148,22
Aztreonam Cayston®
Gilead Sciences
pulver og solvens til opløsning til nebulisator  75 mg 84 stk. + nebul.   383,06 1.149,17
Aztreonam Cayston®
Gilead Sciences
pulver og solvens til opløsning til nebulisator  75 mg 84 stk. + nebul. (2care4)   382,26 1.146,78
Colistimethatnatrium Colobreathe
TEVA
inhalationspulvere i kapsler  1.662.500 IU 56 stk. (blister)   226,95 409,54
Colistimethatnatrium Colobreathe
TEVA
inhalationspulvere i kapsler  1.662.500 IU 56 stk. (blister) (Abacus)  
Colistimethatnatrium Colobreathe
TEVA
inhalationspulvere i kapsler  1.662.500 IU 56 stk. (blister) (2care4)   227,05 409,71
Colistimethatnatrium Promixin®
Zambon
pulver til opløsning til nebulisator  1.000.000 IE 30 stk. uden disc   77,38 232,14
Levofloxacin Quinsair
Chiesi
inhalationsvæske til nebulisator  240 mg 8 stk. + nebulisator   677,53 677,53
Levofloxacin Quinsair
Chiesi
inhalationsvæske til nebulisator  240 mg 56 stk. + nebulisator   574,59 574,59
Levofloxacin Quinsair
Chiesi
inhalationsvæske til nebulisator  240 mg 56 stk. + nebul. (Medartuum)   574,61 574,61
Levofloxacin Quinsair
Chiesi
inhalationsvæske til nebulisator  240 mg 56 stk. + nebul. (Abacus)   573,87 573,87
Tobramycin Tobi®
Viatris
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   485,30 485,30
Tobramycin Tobi® Podhaler
Viatris
inhalationspulver, kapsler  28 mg 224 stk. (blister) (2care4)   58,51 234,03
Tobramycin Tobi® Podhaler
Viatris
inhalationspulver, kapsler  28 mg 224 stk. (blister) (Abacus)   59,42 237,67
Tobramycin Tobi® Podhaler
Viatris
inhalationspulver, kapsler  28 mg 224 stk. (blister) (Orifarm)   59,02 236,09
Tobramycin Tobi® Podhaler
Viatris
inhalationspulver, kapsler  28 mg 224 stk. (blister)   130,58 522,32
Tobramycin Tobramycin "2care4"
Parallelimport
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   81,94 81,94
Tobramycin Tobramycin "SUN"
SUN Pharma
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   82,85 82,85
Tobramycin Tobramycin "Teva"
TEVA
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   82,14 82,14
Tobramycin Tobramycin "Teva"
TEVA
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   82,54 82,54

Referencer

4432. Regan KH, Hill AT. Risk of Development of Resistance in Patients with Non-Cystic Fibrosis Bronchiec-tasis Treated with Inhaled Antibiotics. Curr Pulmonol Rep. 2018; 7(3):63-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30148049 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4950. Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ et al. European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis. Eur Respir J. 2017; 50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28889110 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2464. Koerner-Rettberg C, Ballmann M. Colistimethate sodium for the treatment of chronic pulmonary infection in cystic fibrosis: an evidence-based review of its place in therapy. Core Evid. 2014; 9:99-112, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278817 (Lokaliseret 16. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...