Promixin®

J01XB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Parenteralt
  • Hospitalserhvervet pneumoni og komplicerede urinvejsinfektioner.
  • Bør kun anvendes, når andre antibiotika ikke er hensigtsmæssige.
  • Parenteralt colistimethatnatrium bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i brugen.
 • Inhalation med nebulisator
  • Kolonisering eller infektion i lungerne med polymyxinfølsomme Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose.

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mill. IE svarende til ca. 80 mg colistimethatnatrium. 

Pulver til opløsning til nebulisator. 1 hætteglas indeholder 1 mill. IE svarende til ca. 80 mg colistimethatnatrium. 

Doseringsforslag

Parenteralt

Voksne og børn med legemsvægt > 40 kg  

 • Vedligeholdelsesdosis 9 mill. IE/døgn i.v. fordelt på 2-3 doser.
 • Kritisk syge patienter skal gives en initialdosis på 9 mill. IE i.v.

Børn med legemsvægt ≤ 40 kg 

 • 75.000-150.000 IE/kg legemsvægt/døgn i.v. fordelt på 3 doser.

 

Inhalation med nebulisator

 • Voksne og børn > 2 år. 1-2 mill. IE 2-3 gange dgl.

 

Nærmere specificeret: 

 • Første kolonisering
  • Voksne og børn > 2 år. 2 mill. IE 2 gange dgl. i 3 uger i kombination med systemisk virkende antibiotika.

 

 • Intermitterende kolonisering eller infektion (mindre end 3 positive dyrkninger af Pseudomonas aeruginosa inden for 6 mdr.)
  • Voksne og børn > 2 år. Højst 2 mill. IE 3 gange dgl. i op til 3 mdr. i kombination med systemisk virkende antibiotika.

 

 • Kronisk kolonisering (mindst 3 positive dyrkninger af Pseudomonas aeruginosa inden for 6 mdr.)
  • Voksne og børn > 2 år. 3 mill. IE 2 gange dgl. evt. kombineret med systemisk virkende antibiotika.
  • Børn < 2 år. 3 mill. IE 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • I polymyxiner findes omregningstabel for styrkeangivelser i IE colistimethatnatrium henholdsvis i mg colistinbase-aktivitet.
 • Patienten bør fortsætte med lungefysioterapi.
 • Ved flere interventioner anbefales følgende rækkefølge: bronkodilatator, lungefysioterapi, andre lægemidler til inhalation og sidst colistimethatnatrium.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Parenteralt: Voksne og børn > 40 kg 

  Kreatininclearance  

  (ml/min.)  

  Døgndosis i.v.
  (fordelt på 2 doser)
   

  50-30  

  5,5-7,5 mill. IE  

  30-10  

  4,5-5,5 mill. IE  

  < 10  

  3,5 mill. IE  

   

  Hæmodialyse og kontinuerlig hæmo(dia)filtrering 

  Colistin ser ud til at kunne dialyseres ved traditionel hæmodialyse og kontinuerlig venovenøs hæmo(dia)filtrering (CVVHF, CVVHDF).
  Følgende regimer bør overvejes:  

  • Hæmodialyse (HD)
   • Ikke-HD-dage: 2,25 mill. IE/døgn (2,2-2,3 mill. IE/døgn).
   • HD-dage: 3 mill. IE/døgn på hæmodialysedage, givet efter HD-sessionen.
   • Det anbefales, at døgndosis fordeles på 2 doser.
  • CVVHF/ CVVHDF
   • Som hos patienter med normal nyrefunktion. Det anbefales, at døgndosis fordeles på 3 doser.

  Børn < 40 kg. Ingen oplysninger. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for polymyxiner.
 • Myasthenia gravis.

Forsigtighedsregler

Generelt 

 • Nyrefunktionen bør monitoreres, før behandlingen påbegyndes
 • Porfyri.


Parenteralt 

 • Begrænset erfaring med maksimal døgndosis på 9 mill. IE ved alvorlige infektioner eller til kritisk syge.

 

Inhalation med nebulisator 

 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn
 • Forudgående dosering med et bronkiedilaterende middel anbefales.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Smagsforstyrrelser*.
Forhøjet plasma-kreatinin**.
Muskelsvaghed**.
Hovedpine**, Paræstesier**.
Nyrefunktionspåvirkning**.
Dysfoni*, Dyspnø*, Halsirritation*, Hoste*.
Hudkløe**.
Almindelige (1-10%) Tinnitus*.
Kvalme*, Opkastning*.
Hæmoptyse*, Kraftesløshed*, Svimmelhed*, Temperaturstigning*, Træthed*.
Artralgi*.
Hovedpine*.
Astma*, Bronkospasme*, Oppression*.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tandsmerter*.
Hypersensitivitet*.
Kramper*.
Angst*, Somnolens*.
Sjældne (0,01-0,1%) Nyresvigt**.
Ikke kendt Oral candidiasis*.
Svimmelhed**.
Ataksi**.

* Ved inhalation med nebulisator. 

** Ved parenteral anvendelse. 

Interaktioner

 • Colistimethatnatrium kan forlænge ikke-depolariserende muskelrelakserende midlers virkning.
 • Samtidig indgift af potentielt nefrotoksiske stoffer, specielt aminoglykosider og vancomycin, kan øge risikoen for nefrotoksiske bivirkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter intramuskulær administration er den relative vægtjusterede dosis under 3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Ved inhalation er eksponering endnu lavere, da den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Ødelægger funktionen af bakteriernes cytoplasmamembran og virker derfor baktericidt på bakterier såvel i hvile som i vækstfase.
 • Er bredspektret og har bl.a. effekt over for:
  • Acinetobacter arter
  • Haemophilus influenzae
  • Klebsiella arter
  • Pseudomonas aeruginosa.

Farmakokinetik

Inhalation 

Den systemiske absorption er ringe. 

 

Parenteralt 

 • Hos raske omdannes ca. 30% efter indgift til det aktive stof colestin. Hos patienter med nedsat nyrefunktion omdannes op til 60-70% (ved GFR < 30 ml/min).
 • Plasmahalveringstid hos raske ca. 3 timer. Hos kritisk syge er set halveringstider på 9-18 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Pulveret i et hætteglas opløses og fortyndes i en passende mængde sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, højst 10 ml.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
  • Forligelighed: Må ikke blandes med andre farmaka.
 • Tilberedning af opløsning til nebulisator
  • Pulveret opløses i sterilt vand (hypotonisk opløsning), en blanding af sterilt vand og isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske (1:1) (isotonisk opløsning) eller isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske (hypertonisk opløsning).
  • Mængden af væske afhænger af den anvendte nebulisator.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig opløsning til nebulisator i originalt hætteglas er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Colistimethatnatriumpulver til infusionsvæske, opl.  1.000.000 IEpulver til opløsning til nebulisator  1.000.000 IEpulver til opløsning til nebulisator  1.000.000 IE  (Orifarm)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 1.000.000 IE 135199
10 stk.
977,15 879,52
(B) pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 022367
30 stk. uden disc
2.329,95 233,00
(B) pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE  (Orifarm) 165726
30 stk. uden disc
Udgået 05-10-2020
 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...