Colobreathe

J01XB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Kolonisering eller infektion i lungerne med polymyxinfølsomme Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose.

Dispenseringsform

Inhalationspulver i kapsel. 1 kapsel indeholder 1.662.500 IE svarende til ca. 125 mg colistimethatnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 6 år. 1 kapsel til inhalation 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Inhaleres vha. medfølgende Turbospin-pulverinhalator, se instruktionsfilm under "Instruktioner".
 • I polymyxiner findes omregningstabel for styrkeangivelser i IE colistimethatnatrium henholdsvis i mg colistinbase-aktivitet.
 • Patienten bør fortsætte med lungefysioterapi.
 • Ved flere interventioner anbefales følgende rækkefølge: bronkodilatator, lungefysioterapi, andre lægemidler til inhalation og sidst colistimethatnatrium.
 • Patienten skal instrueres i brug af inhalatoren.

Instruktioner

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for polymyxiner.
 • Myasthenia gravis.

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen bør monitoreres, før behandlingen påbegyndes
 • Porfyri
 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn
 • Forudgående dosering med et bronkiedilaterende middel anbefales.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser*
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin**
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed**
Nervesystemet Paræstesier** Hovedpine**
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning**
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni*, Dyspnø* Halsirritation*, Hoste*
Hud og subkutane væv Hudkløe**
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus*
Mave-tarm-kanalen Kvalme*, Opkastning*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser*, Hæmoptyse* Kraftesløshed*, Temperaturstigning*, Træthed*
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi*
Nervesystemet Hovedpine*
Luftveje, thorax og mediastinum Astma*, Bronkospasme* Oppression*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Tandsmerter* Diarré*, Flatulens*, Øget spytsekretion*
Immunsystemet Hypersensitivitet*
Undersøgelser Vægtændring*
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit*, Tørst*
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper*
Psykiske forstyrrelser Angst*, Somnolens*
Nyrer og urinveje Proteinuri*
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter*
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis*, Halssmerter*
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nyrer og urinveje Nyresvigt**
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet**
Nervesystemet Ataksi**, Svimmelhed**

* Ved inhalation med Turbospin-pulverinhalator. 

** Ved parenteral anvendelse. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Colobreathe
 • Colistimethatnatrium kan forlænge ikke-depolariserende muskelrelakserende midlers virkning.
 • Samtidig indgift af potentielt nefrotoksiske stoffer, specielt aminoglykosider og vancomycin, kan øge risikoen for nefrotoksiske bivirkninger.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Efter intramuskulær administration er den relative vægtjusterede dosis under 3 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Ved inhalation er eksponering endnu lavere, da den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Ødelægger funktionen af bakteriernes cytoplasmamembran og virker derfor baktericidt på bakterier såvel i hvile som i vækstfase.
 • Virkningsspektrum: Virker på de fleste gramnegative stave. Følsomme bakterier er følsomme:
  • E. coli
  • Klebsiella spp.
  • Enterobacter spp.
  • Shigella spp.
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Acinetobacter calcoaceticus.
 • Følgende er resistente:
  • De fleste Proteus spp.
  • Serratia marcescens
  • Haemophilus influenzae
  • Brucella spp.
  • Intracellulært lejrede bakterier som Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi.

Farmakokinetik

Inhalation 

Den systemiske absorption er ringe. 

 

Parenteralt 

 • Hos raske omdannes ca. 30 % efter indgift til det aktive stof colistin. Hos patienter med nedsat nyrefunktion omdannes op til 60-70 % (ved GFR < 30 ml/min).
 • Plasmahalveringstid hos raske ca. 3 timer. Hos kritisk syge er set halveringstider på 9-18 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Inhalationspulver i kapsler inhaleres ved hjælp af Turbospin-pulverinhalator.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i yderpakningen indtil umiddelbart før anvendelse for at beskytte mod fugt.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulvere i kapsler 1.662.500 IE 037497
56 stk. (blister)
12.405,65 221,53 399,76
(B) inhalationspulvere i kapsler 1.662.500 IE 183179
56 stk. (blister) (2care4)
12.220,80 218,23 393,80
(B) inhalationspulvere i kapsler 1.662.500 IE 519622
56 stk. (blister) (Orifarm)
12.530,00 223,75 403,76

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulvere i kapsler  1.662.500 IE

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 17,7
inhalationspulvere i kapsler 1.662.500 IE
 
 
 
Colobreathe® Turbospin®-inhalator
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...