Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma"

J01CE02
 
 

Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin). 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier, fx 

  • øvre- og nedre luftsvejsinfektioner
  • hud- og bindevævsinfektioner.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg (1,2 mill. IE) (delekærv) phenoxymethylpenicillinkalium. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 400-800 mg (600.000-1,2 mill. IE) 3-4 gange dgl.

Børn 

  • 33-66 mg (50.000-100.000 IE)/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.
  • Ved visse alvorlige sygdomme anvendes højere doser, se Vejledning i brug af antibiotika.

 

Bemærk

  • Tabletterne kan synkes hele eller halve med et glas vand.
  • Kan knuses.
  • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.  

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Undersøgelser Positiv Coombs' test
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis

Interaktioner

  • Penicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
    • makrolider
    • tetracycliner
    • men ikke sulfonamider.
  • Penicilliner kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
  • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3716, 3744

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Milde bivirkninger i form af diarré og udslæt er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

  • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
  • Mikrobiologisk virkningsspektrum
    Virker baktericidt på:
    • Grampositive kokker:
      • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
      • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
      • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
      • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
      • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
      • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
    • Grampositive stave:
      • Clostridium spp.
      • Bacillus anthracis
      • Corynebacterium spp.
      • Actinomyces spp.
    • Gramnegative diplokokker:
      • Neisseria meningitidis
      • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
    • Visse gramnegative stave, fx:
      • Pasteurella spp.
      • Capnocytophaga spp.
    • Desuden:
      • Treponema pallidum
      • Borrelia burgdorferi.
  • Over for de fleste følsomme grampositive bakterier er benzylpenicillin det antibiotikum, som har den højeste aktivitet (MIC ca. 0,05 mikrogram/ml).

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 70 %.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
  • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
  • 25-30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Phenoxymethylpenicillinkalium (V-penicillin) omregning: 

  • 660 mg svarer til 1 mill. IE
  • 1 mg svarer til 1.515 IE.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 800 mg, EQL Pharma  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 800 mg 521413
20 stk. (blister)
107,35 5,37 13,42
(B) filmovertrukne tabletter 800 mg 590560
30 stk. (blister)
109,25 3,64 9,10

Substitution

filmovertrukne tabletter 800 mg
Primcillin Viatris, Phenoxymethylpenicillin, filmovertrukne tabletter 800 mg
Priminova Orifarm Generics, Phenoxymethylpenicillin, filmovertrukne tabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  800 mg

Præg:
F, 7, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 19,5
filmovertrukne tabletter 800 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3744. Dencker BB, Larsen H, Jensen ES et al. Birth outcome of 1886 pregnancies after exposure to phenoxymethylpenicillin in utero. Clin Microbiol Infect. 2002; 8(4):196-201, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12047410 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...