Ospen

J01CE02
 
 

Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin). 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre- og nedre luftsvejsinfektioner
 • hud- og bindevævsinfektioner.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mill. IE (660 mg) eller 1,5 mill. IE (990 mg) phenoxymethylpenicillinkalium. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 330-660 mg (500.000-1 mill. IE) 3-4 gange dgl.

 

Børn 

 • 33-66 mg (50.000-100.000 IE)/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Ved visse alvorlige sygdomme anvendes højere doser, se Vejledning i brug af antibiotika.

 

Bemærk

 • Tabletterne kan synkes hele eller halve med et glas vand.
 • Kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner over for andre β-laktamantibiotika.  

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden. 

 

Kalium 

Det aktive indholdsstof phenoxymethylpenicillinkalium indeholder kalium: 

 • 1.000.000 IE, indeholder 1,68 mmol (65,8 mg) kalium pr. tablet.

Hvis patienten har nedsat nyrefunktion eller er på kaliumfattig diæt, bør dette medregnes. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Undersøgelser Positiv Coombs' test
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ospen
 • Penicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Penicilliner kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.
 • Samtidig indgift af methotrexat og phenoxymethylpenicillinkalium bør ske med forsigtighed, idet det kan føre til øget toksicitet af methotrexat. Tæt monitorering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3716, 3744

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Milde bivirkninger i form af diarré og udslæt er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ospen påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ospen påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker baktericidt på:
  • Grampositive kokker:
   • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
   • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
   • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
   • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
   • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
  • Grampositive stave:
   • Clostridium spp.
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium spp.
   • Actinomyces spp.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
  • Visse gramnegative stave, fx:
   • Pasteurella spp.
   • Capnocytophaga spp.
  • Desuden:
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.
 • Over for de fleste følsomme grampositive bakterier er benzylpenicillin det antibiotikum, som har den højeste aktivitet (MIC ca. 0,05 mikrogram/ml).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • 25-30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Phenoxymethylpenicillinkalium (V-penicillin) omregning: 

 • 660 mg svarer til 1 mill. IE
 • 1 mg svarer til 1.515 IE.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE, Parallelimport (Paranova Danmark)  Delekærv for nemmere indtagelse
filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE, Parallelimport (Paranova Danmark)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE  (Paranova Danmark)
Ospen
134976
24 stk. (blister)
382,60 15,94 48,31
(B) filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE  (Paranova Danmark)
Ospen
188788
36 stk. (blister)
496,10 13,78 27,84

Substitution

filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE
Pancillin Sandoz, Phenoxymethylpenicillin, filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE
PenHEXAL (Parallelimport), Phenoxymethylpenicillin, filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE
 
filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE
Pancillin Sandoz, Phenoxymethylpenicillin, filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE
PenHEXAL (Parallelimport), Phenoxymethylpenicillin, filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 18,4
filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 21,2
filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3744. Dencker BB, Larsen H, Jensen ES et al. Birth outcome of 1886 pregnancies after exposure to phenoxymethylpenicillin in utero. Clin Microbiol Infect. 2002; 8(4):196-201, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12047410 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

06.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...