Phenoxymethylpenicillin "EQL"

J01CE02
 
 

Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin). 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre- og nedre luftsvejsinfektioner
 • hud- og bindevævsinfektioner.

Dispenseringsform

Granulat til oral opløsning. 1 ml brugsfærdig opløsning indeholder 50 mg (75.000 IE) phenoxymethylpenicillinkalium. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 400-800 mg (600.000-1,2 mill. IE) 3-4 gange dgl.

Børn 

 • 33-66 mg (50.000-100.000 IE)/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Ved visse alvorlige sygdomme anvendes højere doser, se Vejledning i brug af antibiotika.

Kontraindikationer

 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.
 • Oral opløsning indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Indhold af saccharose
  1 ml oral opløsning indeholder 0,33 g saccharose. Kan være skadeligt for tænderne.
 • Natriumindhold
  1 ml oral opløsning indeholder 0,14 mmol natrium, som svarer til ca. 8 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Undersøgelser Positiv Coombs' test
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis

Interaktioner

 • Penicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Penicilliner kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3716, 3744

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Milde bivirkninger i form af diarré og udslæt er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker baktericidt på:
  • Grampositive kokker:
   • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
   • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
   • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
   • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
   • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
  • Grampositive stave:
   • Clostridium spp.
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium spp.
   • Actinomyces spp.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
  • Visse gramnegative stave, fx:
   • Pasteurella spp.
   • Capnocytophaga spp.
  • Desuden:
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.
 • Over for de fleste følsomme grampositive bakterier er benzylpenicillin det antibiotikum, som har den højeste aktivitet (MIC ca. 0,05 mikrogram/ml).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • 25-30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Tilberedes jf. medfølgende brugsvejledning, så der opnås en klar opløsning.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig oral opløsning. Kan opbevares i højst 14 dage i køleskab (2-8 °C).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) granulat til oral opløsning 50 mg/ml 428500
200 ml
329,50 1,65 65,90

Substitution

granulat til oral opløsning 50 mg/ml
Primcillin Viatris, Phenoxymethylpenicillin, granulat til oral suspension 50 mg/ml
Primve 2care4 Generics, Phenoxymethylpenicillin, pulver til oral suspension 50 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3744. Dencker BB, Larsen H, Jensen ES et al. Birth outcome of 1886 pregnancies after exposure to phenoxymethylpenicillin in utero. Clin Microbiol Infect. 2002; 8(4):196-201, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12047410 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

31.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...